W przypadku próby importu użytkowników z Excela w module Administracja -> Zarządzanie użytkownikami w przypadku użytkownika z ograniczonym dostępem pojawia się stosowany komunikat.