W przypadku próby eksportu listy użytkowników w module Administracja -> Zarządzanie użytkownikami dane osobowe zostaną automatycznie zaszyfrowane dla użytkowników z ograniczonym dostępem do danych osobowych.

Dodatkowo pojawi się informacja o tym że użytkownik ma ograniczony dostęp do niektórych kolumn.