W module Eksport -> Eksport wyników Imię i nazwisko ankietera, który zrealizował wywiad jest zamaskowane dla użytkowników z ograniczonym dostępem do danych osobowych.

Również w oknie wyszukiwania uniemożliwiono dostęp do chronionych danych.