Imię i nazwisko ankietera, który zrealizował wywiad jest nieczytelne dla użytkowników z ograniczonym dostępem do danych osobowych. Zmiana jest widoczna zarówno na liście jak i w szczegółach wywiadu.

Również w oknie wyszukiwania uniemożliwiono dostęp do chronionych danych.