Dane w module Administracja -> Aktywność użytkowników wyświetlane są w formie nieczytelnej dla użytkowników, którzy mają ustawiony ograniczony dostęp.