Trzeba mieć na uwadze, iż na każdym etapie realizacji projektu z systemu korzysta wielu użytkowników. Nie ma potrzeby aby analityk, badacz albo osoba zarządzająca bazą telefoniczną miała wgląd do listy ankieterów relizujących badania. Dostęp do danych osobowych ankieterów powinny mięć tylko osoby w firmie kontrolujące ich pracę, rozliczające lub koordynatorzy terenowi. W systemie możemy dokładnie określić do których użytkowników pracownik ma dostęp tworząc grypy.

Zaleca się ograniczenie dostępu do danych osobowych użytkowników korzystających z systemu wykorzystując opcje opisane poniżej.

Można również całkowicie zablokować dostęp do kont ankieterów lub innych użytkowników wykorzystując następujące opcje.

Decyzja o tym które osoby w firmie mają dostęp do danych użytkowników, powinna być podejmowana osobę realizującą w firmie obowiązki Inspektora Ochrony Danych lub inną osobę upoważnioną przez ADO.