W świetle RODO zabronione jest przetwarzanie danych osobowych dłużej niż przez ściśle określony okres legalności. Dlatego w firmie należy bieżąco kontrolować rejestrację nowych użytkowników oraz okres dozwolonego przetwarzania ich danych osobowych. onieważ w firmach badawczych jest duża rotacja ankieterów, należy skrupulatnie usuwać niektywne oraz przeterminowane konta z systemu. Trzeba mieć na uwadzę, iż użytkownicy wbrew zaleceniom zapisują dane do konta na dysku, przesyłają w mailu. Aby ograniczyć ryzyko ewentualnego dostępu niepowołanej osoby zalecane jest usuwanie nieaktywnych kont, chyba że wystąpują szczególne okoliczności obligatoryjnego przechowywania danych osobowych, określone w przepisach RODO.

Z pomocą przychodzi automat dezaktywujący nieużywane konta oraz automat usuwający nieaktywnych użytkowników. Zwalnia to operatora systemu z dodatkowych czynności obsługowych w systemie.

Przykładowo można deaktywować konta po okresie 6 miesięcy od ostatniego zalogowania oraz usuwanie użytkowników, którzy zalogowali się w systemie ponad rok temu.

Wprowadź następujące 2 linijki do pliku /CADAS/Tomcat70/bin/pbroker.xml

<service required="false">imsEngine.startUsersInactive('6 months')</service>
			<service required="false">imsEngine.startUsersDelete('1 year')</service>

O wartościach parametrów parametrów decyduje Administrator systemu.