Z wyjątkiem szczególnych okoliczności obligatoryjnego przechowywania danych osobowych, określonych w przepisach RODO, zalecane jest usunięcie wszystkich danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją danego projektu badawczego niezwłocznie po zakończeniu realizacji projektu i po przeprowadzeniu kontroli terenowej. Dotyczy to w szczególności Identyfikacyjnych danych respondentów jak również takich profili odpowiedzi respondenta w zbiorze wynikowym, które pozwoliłyby jednoznacznie zidentyfikować osobę respondenta. Dzięki dodatkowej funkcji Baza -> Czyszczenie pól bazy adresowej można tą operację przeprowadzić w szybki sposób. Operacja ta pozwala na usunięcia chronionych danych przechowywanych zarówno w bazie respondentów oraz w bazie wynikowej. Domyślnie po otwarciu okna system oznacza wszystkie zmienne oraz kolumny zawierające dane chronione.

W przypadku badań CATI zalecane jest usunięcia zawartości pola Telefon w module CATI -> Historia połączeń.

W przypadku badań CAWI zalecane jest usunięcia zawartości pola Wysłane na adress w module CAWI -> Historia wysyłki (email).