Próba badania

Osoby zarządzające próbą adresową w module CAPI -> Rozdział próby dla których ograniczyliśmy dostęp do danych osobowych, widzą dane w formie nieczytelnej (szyfrowane).