Historia wysyłki

Osoby z dostępem do bazy respondentów w module CAWI -> Historia wysyłki, dla których ograniczyliśmy dostęp do danych osobowych, widzą dane w formie nieczytelnej. Dodatkowo z automatu szyfrowana jest również kolumna Wysłane na adres zawierająca adres email.

Dodatkowo podczas definiowania wysyłki email wyświetlana jest próbka bazy w celu weryfikiwacji ustawień. Tutaj również widoczność danych chronionych została ograniczona.