Historia połączeń

W module CATI -> Historia połączeń informacja o numerze telefonu dla użytkowników z ograniczonym dostępem do danych osobowych, widzą dane w formie nieczytelnej.