W module Baza -> Tworzenie filtrów bazy prezentowana jest próbka bazy w celu walidacji poprawności utworzonego filtra bazy. Dla użytkowników którzy nie mają dostępu do danych osobowych dane zostały zamaskowane.