Eksport wyników

W przypadku próby exportu w module exportu wyników Export -> Export wyników do zewnętrznego pliku (xlsx, sav), osoby z ograniczonym dostępem nie mogą podejrzeć danych chronionych. W przypadku wybrania zmiennych z bazy respondentów dane są zamaskowane i prezentowane w postaci nieczytelnego łańcucha znaków.

Nie ma znaczenia jaki wybierzemy format exportu danych.