W przypadku próby exportu bazy respondentów do zewnętrznego pliku lub bazy, przez osoby z ograniczonym dostępem pojawia się stosowny komunikat.

System zezwoli na export bazy, jednakże zakres danych zostanie ograniczonych do kolumn które nie są oznaczone jako dane osobowe.