Podgląd wywiadu

W module podglądu szczegółów wywiadu dostęp do danych respondenta został ograniczony. Osoby z ograniczonym dostępem widzą dane w formie nieczytelnej.