Osoby z dostępem do bazy respondentów w module kontroli, dla których ograniczyliśmy dostęp do danych osobowych, widzą dane w formie nieczytelnej.