Osoby z dostępem do podglądu umówień w module Baza -> Umówienia , dla których ograniczyliśmy dostęp do danych osobowych, widzą dane w formie nieczytelnej. Dodatkowo kolumny te zablokowane są do edycji.