Zarządzanie bazą

Osoby z dostępem do bazy respondentów w module zarządzania bazą respondentów, dla których ograniczyliśmy dostęp do danych osobowych, widzą w formie nieczytelnej dane, ładujące się z bazy źródłowej według nieodwracalnego, systemowego algorytmu maskującego ciągi znaków. Dodatkowo kolumny te zablokowane są do edycji.