Wsparcie badań

Sprawdzanie numerów dialerem

Sprawdzanie numerów dialerem

Sprawdzanie własnych baz danych

System CADAS posiada wydajny moduł Predictive Dialing, który może być wykorzystany również do sprawdzania bazy danych zawierających numery telefoniczne. Opcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku jeżeli chcemy poprawić skuteczność badania, kampanii.
Dzięki usłudze możliwe jest:

  • wykluczenie nieaktywnych numerów z bazy danych
  • oznaczenie numerów gdzie zgłasza się poczta głosowa, automatyczna sekretarka
  • oznaczenie numerów zajęty, nie odpowiada

Generowanie losowych baz danych

W przypadku jeżeli nie posiadasz bazy telefonicznej istnieje również możliwość wygenerowania losowowej bazy telefonicznej dla podanych prefixów (operator, województwo) i następnie wykluczenie z niej numerów nieaktywnych. Uzyskujemy w ten sposób bazę losowowych numerów telefonicznych gdzie około 8% numerów nadaje się do wykorzystania w badaniu.

Koszt usługi liczony jest od każdego numeru który podlega sprawdzeniu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.