Wsparcie badań

Doradztwo IT

Poprzez nasze korzenie zawodowe oraz przez ścisłe, codzienne współdziałanie z odbiorcami naszych produktów - jesteśmy mocno związani ze światem badań rynkowych i społecznych. Dzięki temu posiadamy  wyjątkową - wśród dostawców oprogramowania i usług IT - znajomość tajników komercyjnych badań rynkowych.

Każdy badacz lub zespół współpracujący z CADAS Software Sp. z o. o. korzysta z informatycznego doradztwa w sytuacjach, gdy stara się o pozyskanie kontraktu na realizację nietypowego przedsięwzięcia lub jest na etapie realizacji takiego projektu. Pomagamy wówczas w doborze lub tworzeniu specjalnych rozwiązań informatycznych i metodologicznych, które budują przewagę konkurencyjną naszego klienta.

W ramach doradztwa IT na etapie ofertowania wykonujemy następujące rodzaje czynności:

  • dostarczanie zwartych, autoryzowanych opracowań  w postaci: elementów dokumentacji ofertowej, tekstów koncepcji, plików prezentacji, ekspertyz problemowych itp. celem wsparcia rynkowych działań związanych z pozyskiwaniem zamówienia na realizację określonego projektu;
  • dostarczanie  pisemnych materiałów roboczych wspomagających pracę kierownika projektu  mających charakter:  ekspertyz, kosztorysów, harmonogramów, schematów organizacyjnych, programów działania, tłumaczeń, instrukcji lub innych opracowań wspierających działania zespołu badawczego - w postaci luźnych szkiców lub treści rozproszonych w roboczej wymianie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  • bezpośrednie, osobiste uczestnictwo eksperta/ekspertów CADAS Software Sp. z o. o. w  spotkaniach, prezentacjach, konferencjach lub innych zdarzeniach związanych z pozyskiwaniem lub realizacją projektu.