Inżynieria oprogramowania

Współtworzenie rozwiązań

Wypracowaliśmy unikalną procedurę kooperacji ze współpracownikami Odbiorcy w trakcie tworzenia i wdrażania indywidualnych rozwiązań informatycznych. Przyszły użytkownik ma zagwarantowany skuteczny i harmonijny udział w dopasowaniu nowego produktu do jego indywidualnych wymagań na poszczególnych etapach budowania systemu, jak:

  • Specyfikacja - ustalenie wymagań, które musi spełniać oprogramowanie.
  • Projektowanie - ustalenie ogólnej architektury systemu i wymagań dla jego elementów składowych.
  • Implementacja - wytworzenie kodu źródłowego elementów składowych (modułów) i uruchomienie  oprogramowania na wymaganym sprzęcie.
  • Testowanie - uruchomienie, usuwanie błędów wykrytych podczas jego używania,
  • Integracja - zgranie poszczególnych składowych w jeden system, testowanie całego systemu w docelowej infrastrukturze
  • Ewolucja - rozszerzanie, rozbudowa systemu

Mamy odwagę publicznie oznajmić, że największym bonusem dla naszych Odbiorców jest niedościgniony poziom: współdziałania z użytkownikami, opieki autorskiej i wsparcia technicznego - przy zachowaniu wierności najwyższym standardom inżynierii oprogramowania.