Użyczanie zasobów

Adresaci oferty

Nasze zasoby IT są oferowana każdemu wykonawcy badania rynku i opinii, który:

  • potrzebuje bezzwłocznie skorzystać z pełni dobrodziejstw komputerowego wsparcia dla własnych działań operacyjnych przez oprogramowanie z najwyższej półki, z zachowaniem obowiązujących rygorów ustawowych i branżowych,

ale

  • woli pozyskać określone zamówienie bez inwestowania we własne oprogramowanie i nieodzowne elementy towarzyszące, jak: infrastruktura IT, ustawowa ochrona danych (GIODO), branżowe standardy jakości (PKJPA, ESOMAR).

Można  w każdej chwili przedstawić klientowi konkurencyjną ofertę zrealizowania projektu na Platformie CADAS korzystając z naszych zasobów. Zapewniamy nie tylko autorskie oprogramowanie wraz z całym niezbędnym zapleczem technicznym i operacyjnym, ale także bezpośrednie wsparcie biznesowe, włączając w to:

  • udział w przygotowaniu oferty (cenowej, merytorycznej, przetargowej itp.),
  • ciągłe doradztwo IT dla kierownika projektu w całym cyklu życia projektu
  • wsparcie operacyjne dla działów / ośrodków realizacji