Opieka autorska

Wsparcie czynności wdrożeniowych

Nabywcy licencji na użytkowanie naszego oprogramowania mogą skorzystać z następujących elementów Pakietu Usług Wdrożenia Systemu (PUWS):

  • Instalowanie Platformy CADAS na sprzęcie Licencjobiorcy.
  • Pomoc w uruchomieniu systemu i skonfigurowaniu infrastruktury IT Licencjobiorcy.
  • Przeszkolenie użytkowników Licencjobiorcy w obsłudze podstawowych funkcji Platformy CADAS  w zakresie umożliwiającym wykonanie przez wyznaczone osoby pełnego cyklu realizacji badań ustaloną techniką (CATI, CAPI, CAWI lub MOBI) z asystą pracownika Licencjodawcy.
  • Asystowanie (osobiste) przy wykonywaniu przez personel Licencjobiorcy pierwszych rzeczywistych projektów badawczych.
  • Udzielanie użytkownikom aplikacji Licencjobiorcy wzmożonej pomocy doraźnej w obsłudze aplikacji klienckich SCU oraz QET.
  • Tuning - prace programistyczne mające na celu dostrojenie GUI (graficznego interfejsu użytkownika) do indywidualnych potrzeb nabywcy licencji.