CADAS Xplore

Do interaktywnego przetwarzania płaskich zbiorów danych sondażowych lub obserwacyjnych.

Opis funkcjonalności

Przeglądarka ta jest idealnym rozwiązaniem dla firm badania rynku i opinii chcących udostępnić swym klientom wyniki badań. Dane prezentowane są w przyjaznym dla użytkownika interfejsie aplikacji. 

Xplore umożliwia:

  • Generowanie tabeli krzyżowej przedstawiającej wyniki analizy.
  • Wybór pytań do analizy
  • Definiowanie reguł filtrowania respondentów. W przypadku jeżeli filtr zostanie zdefiniowany do analizy będzie brana jedynie ta grupa respondentów, która spełnia utworzone zapytanie.
  • Definiowanie reguł filtrowania danych.
  • Wybór kryteriów generowania tabel krzyżowych
  • Wybór sposobu sortowania kolumn
  • Tworzenie wykresów słupkowych
  • Tworzenie wykresów liniowych
  • Tworzenie wykresów kołowych
  • Tabele krzyżowe i wykresy tworzone są w wygodnym do podglądu, zapisu, wydruku formacie PDF