CADAS Mysh

Do przetwarzania i prezentowania wyników badań audytowych typu Mystery Shopper

Informacje o oprogramowaniu

Oprogramowanie posiada pakiet wyrafinowanych funkcji niebywale podnoszących jakość i sprawność pracy wykonywanej na wszystkich etapach badań: 
- począwszy od gromadzenia danych i materiałów kontrolnych z inspekcji, 
- poprzez: weryfikację i wstępne przetwarzanie (ważenie) danych surowych i przetwarzanie rozkładów na punktacje, 
- aż po zdalną, interaktywną prezentacje wyników odbiorcom, wraz z precyzyjnym ustawianiem indywidualnych uprawnień do oglądania dedykowanego obszaru danych, zgodnie z kompetencjami danego odbiorcy. 

Prezentacja wyników

W zakresie prezentacji wyników przez Internet Przeglądarka Mystery Shopper (CADAS MySh) umożliwia:

 • Przetwarzanie i dodawanie danych na bieżąco fala po fali.
 • Ustawianie złożonych filtrów i schematów nawigacji końcowego odbiorcy po udostępnionym mu obszarze danych.
 • Prezentacja wyników według różnych kategorii pytań. np. Obszary, Atrybuty, Punkty kontrolne.
 • Prezentacja wyników za pomocą szerokiej gamy wykresów.
 • Prezentacja wyników na tle konkurencji.
 • Uszczegółowienie prezentacji aż do poziomu pojedynczego punktu inspekcji.
 • Zbiorcze rozsyłanie uprawnionym odbiorcom raportów generowanych automatycznie w postaci plików *.pdf.
 • Customizację prezentacji przy pomocy prostego interfejsu graficznego.
 • Dostosowanie wyglądu do wzorów Identyfikacji korporacyjnej Klienta (znaki firmowe, kroje pisma, grafika, kolorystyka)

Obsługa zbiorów

W zakresie zarządzania zbiorami danych i spełniania rygorów poufności Przeglądarka Mystery Shopper (CADAS MySh) umożliwia:

 • Obsługę danych z wielu równolegle prowadzonych projektów.
 • Import zbiorów źródłowych z SPSS, QUANTUM lub bezpośrednio z platformy CADAS.
 • Indeksowanie i ważenie danych przy przetwarzaniu danych surowych we wskaźniki (punktacje) osiągnięć obiektów inspekcji.
 • Obsługa dużych zbiorów danych z zapewnieniem płynności podczas przeglądania przez odbiorcę.
 • Ochrona poufności danych poprzez niezawodny system uprawnień dostępowych.
 • Precyzyjne ustawianie praw dostępu dla zarejestrowanych użytkowników.

Konfiguracja, aktualizacja danych odbywa się przy pomocy aplikacji MyshConf. Przyjazny interfejs, prosta obsługa znacznie przyspieszają przygotowanie kolejnych fal badania i ograniczają czynności powtarzalne. 

Screen 1 Mysh
Konfiguracja, aktualizacja danych odbywa się przy pomocy aplikacji MyshConf.

W połączenie z platformą CADAS uzyskujemy dodatkowe informatyczne wsparcie realizacji badań typu Mystery Shopper w postaci:

 • Jednoczesne prowadzenie wielu multifalowych projektów dla wielu Klientów.
 • Koordynacje i nadzorowanie pracy terenowej skrytych klientów - zgodnie z metodologią okresowej inspekcji terenowej Mystery Shopper.
 • Użycie w jednym projekcie różnorodnych (w tym także kombinowanych) technik pozyskiwania danych i ich rejestracji.
 • Funkcja autoryzacji/modyfikacji surowych danych bezpośrednio przez badacza lub uprawnioną osobę ze strony Zleceniodawcy badania.
 • Możliwość łatwego sięgania badacza lub osoby nadzorującej projekt do plików pomocniczych dokumentujących rzetelność/poprawność weryfikowanych danych (nagrania, parametry nawigacji, stemple czasowe).
 • Możliwość modyfikacji danych źródłowych z zabezpieczeniem przez systemowe rejestrowanie w logach wszelkich modyfikacji danych surowych.
 • Szybka aktualizacja danych w przeglądarce danych Mystery Shooper.

Jeśli chcieli by Państwo obejrzeć wersję demonstracyjną aplikacji CADAS MySh prosimy o kontakt: