CADAS Mobi

Do prowadzenia formularzowych spisów, monitoringów, obserwacji lub krótkich wywiadów face-to face na terminalach typu: tablet, smartfon, PDA

MIXED MODE

Użytkownicy Platformy CADAS mogą na urządzeniach mobilnych uruchomić i realizować w trybie offline kwestionariusze tworzone za pomocą standardowego edytora kwestionariuszy CADAS. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy tworzyć ankiety realizowane różnymi technikami badawczymi(CATI, CAWI, CAPI, MOBI) przygotowane przy pomocy jednego narzędzia. Wykorzystanie wspólnego oprzyrządowania oraz kompatybilność z badaniami CAPI oraz CAWI znacznie upraszcza zarządzanie projektem na wszystkich etapach jego realizacji. Dodatkowo mając do dyspozycji tryb Mixed Mode możemy skuteczniej dotrzeć do respondenta korzystając z różnych mediów np. część sieci ankieterskiej realizuje badanie na laptopach w trybie CAPI a pozostała część w trybie MOBI na tabletach. Godna odnotowania w tym miejscu jest coraz większa dostępność urządzeń z systemem Android, co stale rozszerza możliwości wyboru sprzętu oraz daje możliwość zbierania opinii w miejscach publicznych w trybie kiosk mode lub w domu na coraz bardziej popularnych platformach Android TV.

TRYB OFFLINE

Tryb offline pozwala na realizację wywiadów wszędzie tam gdzie dostęp do internetu jest mocno ograniczony (np. w pociągu). W tym trybie możemy dystrybuować próbę adresową oraz kwotową indywidualnie przydzielając ją konkretnemu ankieterowi. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie jest możliwe przekroczenie założonej próby oraz ułatwia zarządzanie projektem w sieci jedno i dwu-stopniowej. Skomplikowany mechanizm automatycznego rozdziału kwot na wiązki pozwala na realizację złożonych kwot i spełnia najbardziej wyśrubowane wymagania badawcze.

Podobnie jak w aplikacji CAPI system automatycznie pobiera i instaluje nowe ankiety na urządzeniach mobilnych oraz usuwa stare już zakończone. Dodatkowo synchronizuje pozyskane w toku realizacji wywiadów dane, stan realizacji kwoty, wykorzystaną oraz przydzieloną próbę adresową. Cały proces synchronizacji odbywa się automatycznie przy pomocy jednego przycisku. Dodatkowo w przypadku dostępności internetu w miejscu realizacji wywiadu istnieje możliwość synchronizacji danych bezpośrednio po realizacji wywiadu. Zaletą bezpośredniej synchronizacji wywiadów jest prowadzenie bieżącej kontroli spływu próby oraz jakości pracy ankieterów, analogicznie jak się to odbywa w przypadku badań CAPI na laptopach.

ZARZĄDZANIE

Wykorzystanie wspólnego oprogramowania dla wszystkich technik badawczych znacznie upraszcza zarządzanie projektem na wszystkich etapach jego realizacji. Wykorzystując aplikację Research Operation Utility koordynator badania ma do dyspozycji szereg funkcji bez których realizacja profesjonalnych badań jest mocno utrudniona i mało efektywna:

  • zarządzanie i dystrybucja dużych prób adresowych
  • tworzenie skomplikowanych prób kwotowych wraz za automatycznym podziałem na wiązki i przypisaniem ich koordynatorom lub ankieterom.
  • kontrola wywiadu na podstawie danych z przebiegu wywiadu (godzina realizacji, czas trwania wywiadu oraz odpowiedzi), rejestracji wybranych fragmentów wywiadu, zapisu lokalizacji GPS, kontroli załączników, nagrań wideo czy też zdjęć.
  • dostęp w dowolnym momencie do szczegółowych wyników badania z możliwością przeglądania lub exportu do dowolnego formatu, generowania statystyk, kodowania pytań otwartych.

Pełny zakres funkcjonalności pokrywa się z tym co jest dostępne w aplikacji CADAS Capi.

TRYB STANDALONE

Istnieje również przygotowania ankiety w formie standalone, która umożliwia:

  • Zainstalowanie ankiety na kioskach multimedialnych i zbieranie opinii w miejscach publicznych (kiosk mode)
  • Publikacja ankiety w Google Play z możliwością instalacji na dowolnym urządzeniu z systemem Android.
  • Publikacja ankiety na domowych urządzeniach opartych o platformę Android TV.

BEZPIECZEŃSTWO

Aplikacja spełnia surowe wymagania ochrony danych osobowych (GIODO). Dostęp do aplikacji jest możliwy tylko przy pomocy unikalnego użytkownika i hasła. Dodatkowo dostęp do kwestionariuszy mają tylko ankieterzy zarejestrowani w systemie oraz dodatkowo przypisani przez koordynatora do badania. Również dostęp do próby adresowej jest ograniczony do ankieterów przypisanych indywidualnie do każdego rekordu dzięki czemu dostęp do danych jest ściśle ograniczony do ankieterów, którzy realizują wiązkę. W trakcie synchronizacji dane są zabezpieczone protokołem TLS za pomocą klucza szyfrującego RSA o długości 2048 a na zakończenie badania usuwane bezpośrednio z tabletu.

DEMO

Wersja demonstracyjna kwestionariusza jest dostępna na urządzeniach posiadających Android po wpisaniu w Android Play frazy 'CADAS Mobi'.

WYPRÓBUJ

Jesteś zainteresowany przygotowaniem ankiety na platformę Android bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z wynajmem serwera, programowaniem, zakupem licencji. Skorzystaj z naszej oferty Pay4N a certyfikowany personel CADAS Software przygotuję gotowe rozwiązanie pod klucz. Za użycie dowolnej aplikacji sondażowej w „chmurze” CADAS zapłacisz tylko według liczebności próby N.