CADAS FoBo

Do spotkań wirtualnych na platformie typu BBS (Bulletin Board System) w celu gromadzenia materiałów do badań jakościowych

Przeznaczenie

CADAS FocusBoard (FoBo) jest innowacyjnym narzędziem typu BB (Bulletin Board) dedykowanym dla badań jakościowych. Uzupełnia repertuar tradycyjnych metod jakościowych (FGI, IDI) o medium internetowe. Umożliwia gromadzenie różnorodnego materiału źródłowego, jak np.: wypowiedzi słowne, obrazy, nagrania, reakcje na zadania, spontaniczne lub kwestionariuszowe opinie wobec dowolnych spraw czy obiektów. Dane źródłowe do analiz jakościowych są pozyskiwane poprzez prowadzenie moderowanych dyskusji grupowych, happeningów i spotkań warsztatowych wśród prerekrutowanych rozproszonych uczestników na platformie. Możliwe jest stosowanie mieszanych metod eksploracyjno-evaluacyjnych poprzez łączenie moderowanych ekspresji jakościowych z zapisami towarzyszących badań kwestionariuszowych.

 

 

Funkcjonalności

DOSTĘP, ROLE I GRUPOWANIE

 • Zakładanie różnych kont użytkowników: uczestnik, moderator, administrator oraz obserwator

 • Samodzielne zakładanie kont przez uczestników z funkcją zatwierdzania dostępu przez administratora oraz przypominaniem hasła

 • Konto obserwatora bez możliwości ingerencji w treść serwisu - dedykowane dla zleceniodawcy badania

 • Automatyczny lub ręczny podział forum na wiele grup z możliwością całkowitego izolowania uczestników (nie będą wiedzieli o istnieniu innych grup i ich członkach)

 • Informacje profilowe uczestnika z opcją dostosowywania do potrzeb danego badania.

MODEROWANIE

 • Prezentowanie aktualnie zalogowanych uczestników

 • Dystrybucja wiadomości w wewnętrznym systemie z opcją przesyłania powiadomień na e-mail

 • Stawianie zadań z możliwością indywidualnego adresowania

 • Praca na forum - omawianie wybranego zagadnienia w postach dostępnych dla wyselekcjonowanej grupy respondentów albo dla wszystkich respondentów

  • opcja zamieszczenia i formatowania tekstu, dołączania plików graficznych oraz zagnieżdżania filmów z serwisów typu YouTube czy Wrzuta

  • opcja zamieszczania ankiety CADAS do wypełnienia przez forumowiczów, z powiązaniem wyników z konkretnymi uczestnikami

  • opcja oceniania każdej wypowiedzi na forum

  • opcja zamieszczania artykułów - do zapoznania się przez wybrane grupy

 • Chat - Dyskusja na żywo (on-line) z wybranymi grupami respondentów

AKTYWNOŚĆ

 • Kalendarz projektu - graficzna prezentacja kolejności i terminów aktywności poszczególnych zadań

 • Definiowanie dat uruchomienia i zakończenia zadań

 • Rejestracja informacji o logowaniu użytkowników

 • Moduł przypomnień mailowych o braku aktywności na forum, o nowych zadaniach oraz o informacjach od moderatorów

 • Ranking aktywności respondentów z opcją konfiguracji parametrów oceny. Możliwość ukrycia rankingu.