CADAS CAWI

Do przeprowadzania ankiet internetowych poprzez dystrybucje linków oraz integracje z serwisami i panelami respondentów.

Opis funkcjonalności

W systemie CADAS dostępne są wszystkie elementy organizacyjne, metodologiczne, kontrolne i informatyczne potrzebne do prowadzenia wspomaganych komputerowo badań  typu CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).

Projektowanie kwestionariusza odbywa się w interfejsie graficznym. Rozwiązanie takie zwalnia badacza z konieczności zajmowania się kwestiami technicznymi, nieistotnymi z merytorycznego punktu widzenia. System pozwala na przygotowanie merytoryczne treści badania, testowanie poprawności kwestionariusza, kontrolę postępów realizacji w czasie rzeczywistym. Jako że częściowe wyniki dostępne są już od momentu przeprowadzeni pierwszego wywiadu stworzone są możliwość wstępnej analizy danych i szybkiego wprowadzania niezbędnych zmian.

Zaprojektowany kwestionariusz obsługuje najpopularniejsze na rynku przeglądarki internetowe: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Opera.

Respondent jeśli chce może również pod koniec ankiety pokazać wszystkie odpowiedzi na zadane pytania oraz wydrukować ankietę!

 

W sieci często występują problemy z połączeniem z internetem. W naszym systemie nie stanowi to problemu. Po nawiązaniu połączenia respondent może kontynuować ankietę od miejsca, które zostało przerwane.

Do skorzystania jest również możliwość stworzenia mailingu z zaproszeniem do wzięcia udział w ankiecie internetowej na podstawie podpiętej do badania bazy respondentów.

Wszyscy konsultanci merytoryczni mogą szybko i wygodnie testować poprawność merytorycznej i logicznej kwestionariusza oraz szybko i na bieżąco nanosić poprawki.

System umożliwia dostęp do badana lub ich elementów, które zostały udostępnione Klientowi w celach zatwierdzenia kwestionariusza, wprowadzania zmian w treści pytana, dodawania komentarzy itp. Istnieje zarówno możliwość dostępu do częściowych wyników w trakcie badania – przy pomocy modułu prezentacji wyników online jak i możliwość komunikowania się z badaczem w trybie pracy grupowej nad projektem.

Klient ma może w każdej chwili skontrolować postępy w badaniu, przetestować kwestionariuszy a rozbudowane możliwości prezentacji materiałów wspomagających - uatrakcyjniają i uwiarygodniają badania dzięki wykorzystaniu multimediów.

Treść badań opracowuje się w oparciu o intuicyjny, obiektowy interfejs tworzenia kwestionariuszy, wykorzystujący wszystkie elementy dostępne projektantom stron www. Rozbudowany język skryptowy, umożliwia korzystanie z dołączonych plików, baz danych oraz zewnętrznych języków programowania. Zaimplementowany tryb "Wirtualnego ankietera" pozwala na sprawdzenie prawidłowości routingu i poprawności zbioru wynikowego, jeszcze przed zaangażowaniem testerów i adiustatorów.

Organizacja środowiska pracy skryptera pozwala na szybkie nanoszenie poprawek, nawet w trakcie trwania badania, bez konieczności wstrzymywania jego realizacji.

Wbudowana aplikacja do tworzenia stratyfikacji z poziomu projektowania kwestionariusza i uruchamiania badania. Przełożenie stratyfikacji na przydziale określonych komórek lub ich części konkretnym ankieterom lub zespołom. Wszystkie parametry kwotowe można dowolnie modyfikować, w miarę postępów w badaniu CAWI.

Platforma wspomagana jest przez rozbudowany system zarządzania bazami, na który składają się:

 • Opcje podłączania plików zawierających dane adresowe.
 • Opcje dostępu do ww. danych oraz sposobu ich prezentacji ankieterom.
 • Rozbudowany system podglądu i kontroli wykorzystania danych adresowych, na który składają się listy, zestawienia i raporty.
 • System kontroli kwot, pozwalający na budowanie i automatyczną kontrole nad najbardziej złożonymi kwotami.

Praca administratora projektu badawczego  wspomagana jest  przez w pełni zautomatyzowany proces przepływu danych. Składają się na niego:

 • Transfer pomiędzy stacjami roboczymi (komputerami uczestników) a serwerem .
 • Transfer pomiędzy serwerami badawczymi, jeśli projekt jest realizowany przez wiele zespołów.
 • Archiwizacja projektów badawczych.
 • Generacja zbiorów wynikowych w wybranym formacie

Administrator wyposażony jest w możliwości monitorowania pracy każdego z użytkowników, profilowania ich zadań i dostępnych im narzędzi, dzięki temu, nadzór nad projektem badawczym może odbywać się w czasie rzeczywistym.

Platforma wspiera proces obróbki wyników poprzez moduł kodowania. Zawiera on takie elementy jak:

 • Kodowanie zapisów tekstowych na pytania otwarte i półotwarte.
 • Możliwość kodowania wielokrotnego
 • Możliwość kodowania według kategoryzacji wielopoziomowych
 • Łatwe dołączanie zakodowanych danych do bazy danych wynikowych
 • Możliwość wykonywania kodowania zdalnie przez badacza lub innego użytkownika

Możliwe jest tworzenie, eksport i import szablonów kodowania, a system automatycznie rozpoznaje, które pytania mogą być kodowane. Wszystkie zakodowane pytania stają się automatycznie dostępne w opcjach eksportu.

Dane wynikowe dają się łatwo przenieść do standardu wybranego pakietu statystycznego, jak SPSS, Quantum, etc. rozbudowane opcje eksportu pozwalają na dokładne określenie położenia, formatu i sposobu reprezentacji każdego z pytań. W przypadku badana falowych system automatycznie dopasowuje strukturze eksportu do poprzedniej fali i wskazuje różnice.

Pełne dane wynikowe dostępne są już w momencie zakończenia ostatniego wywiadu. Jednocześnie, dzięki rozbudowanemu systemowi raportowania i kontroli wyników, statystyk ma większą niż kiedykolwiek przedtem gwarancję jakości zbieranych informacji.

Używanie platformy internetowej ma wiele zalet. System zapewnia także pełne bezpieczeństwo przechowywanych danych poprzez szyfrowany dostęp do aplikacji w sieci Internet oraz podwójne szyfrowanie danych na serwerze. Szerokie możliwości testowania narzędzia przed rozpoczęciem procesu zbierania danych  pozwalają na dokładne sprawdzenie poprawności badania, przygotowanie uczestników i przygotowanie procedur dalszej obróbki danych.

Zaraz po wprowadzeniu pierwszych danych CAWI, system umożliwia dostęp do częściowych wyników w celu ich analizy, przetworzenia lub kontroli realizacji badania i wprowadzenia ewentualnych zmian. Klient otrzymuje dostęp do wyników przez Internet po otrzymaniu klucza i zalogowaniu do systemu, oraz w postaci przeglądarki wyników umożliwiającej pełna analizie, przeliczanie, oraz tworzenie różnorodnych zestawię i wykresów.

Wszyscy użytkownicy mają możliwość wykonywania swojej części pracy bezpośrednio na wspólnej bazie danych, za pomocą zintegrowanych w jeden system elementów oprogramowania. Parametry systemu mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb i przyzwyczajeń kooperujących zespołów.

Połączenia do platformy są szyfrowane 1024 bitowym kluczem a każda udana i nieudana prośba dostania się do systemu jest logowana w bazie. Nawet autoryzowane prośby eksportu/zmiany bazy teleadresowej lub exportu wynikowa są zapisywane w bazie. Aby zminimalizować dostęp niepowołanych osób, do danych zapisywanych w systemie każdy użytkownik pracujący w systemie CADAS ma dostęp tylko wybranych modułów platformy. Dzięki takim rozwiązaniom CADAS zabezpiecza wyniki i bazy teleadresowe przed niepowołanym dostępem.

Zaletą systemu CADAS jest elastyczna i otwarta architektura umożliwia stopniowe rozbudowywanie i dodatkowe wyposażanie w funkcje dobrane specjalnie dla potrzeb klientów.

Jako, że ankiety CAWI wypełnia samodzielnie użytkownik Internetu, zadanie to zostało maksymalnie uproszczone i uatrakcyjnione. System CADAS pozwala na stworzenie ciekawych, bogatych graficznie, a jednocześnie szybkich w wypełnianiu kwestionariuszy, wspomaganych całym zapleczem dostępnym dla każdego profesjonalnego projektanta stron www.

Jednocześnie, system zarządzania danymi teleadresowymi i zarejestrowanymi użytkownikami pozwala na pełną kontrolę nad operatem, jaki stanowi grupa chętnych do wzięcia udziału w badaniach przez Internet. Udział w badaniu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi obowiązkami, jak ściąganie i instalacja aplikacji, czy wtyczek do przeglądarki. Kwestionariusze CAWI funkcjonują doskonale na każdej maszynie przygotowanej do korzystania z Internetu.