CADAS CAPI

Do prowadzenia przez terenową sieć ankieterską tradycyjnych wywiadów face2face na terminalach typu laptop

Opis funcjonalności

W systemie CADAS dostępne są wszystkie elementy organizacyjne, metodologiczne, kontrolne i informatyczne potrzebne do prowadzenia wspomaganych komputerowo badań typu CAPI (Computer Assisted Persona Interviewing).

Projektowanie kwestionariusza odbywa się w interfejsie graficznym. Rozwiązanie takie zwalnia badacza z konieczności zajmowania się kwestiami technicznymi, nieistotnymi z merytorycznego punktu widzenia. System pozwala na przygotowanie merytoryczne treści badania, testowanie poprawności kwestionariusza, kontrolę postępów realizacji w czasie rzeczywistym. Jako że częściowe wyniki dostępne są już od momentu przeprowadzeni pierwszego wywiadu stworzone są możliwość wstępnej analizy danych i szybkiego wprowadzania niezbędnych zmian.

Wszyscy konsultanci merytoryczni mogą szybko i wygodnie testować poprawność merytorycznej i logicznej kwestionariusza oraz szybko i na bieżąco nanosić poprawki.

System umożliwia dostęp do badana lub ich elementów, które zostały udostępnione Klientowi w celach zatwierdzenia kwestionariusza, wprowadzania zmian w treści pytana. Istnieje zarówno możliwość dostępu do częściowych wyników w trakcie badania – przy pomocy modułu prezentacji wyników online.

Klient ma może w każdej chwili skontrolować postępy w badaniu, przetestować kwestionariusz a rozbudowane możliwości prezentacji materiałów wspomagających - uatrakcyjniają i uwiarygodniają badania dzięki wykorzystaniu multimediów.

Koordynator realizacji terenowej wyposażony jest w bogaty zestaw narzędzi ułatwiających nadzór nad personelem terenowym, takich jak opcje raportowania postępów pracy poszczególnych ankieterów, zintegrowany system komunikacji, moduł obciążenia sieci ankieterskie czy przydział kwot, rozdział próby. System oraz procedury obsługi zostały przystosowane i sprawdzone zarówno dla sieci jednostopniowej jak i sieci dwustopniowej. W przypadku sieci dwustopniowej koordynatorzy terenowi mają dostęp do danych ograniczonych jedynie do ich sieci ankieterskiej.

Treść badań opracowuje się w oparciu o intuicyjny, obiektowy interfejs tworzenia kwestionariuszy, wykorzystujący wszystkie elementy dostępne projektantom stron www. Rozbudowany język skryptowy, umożliwia korzystanie z dołączonych plików, baz danych oraz zewnętrznych języków programowania. Zaimplementowany tryb "Wirtualnego ankietera" pozwala na sprawdzenie prawidłowości routingu i poprawności zbioru wynikowego, jeszcze przed zaangażowaniem testerów i adiustatorów.

Organizacja środowiska pracy skryptera pozwala na szybkie nanoszenie poprawek, nawet w trakcie trwania badania, bez konieczności wstrzymywania jego realizacji, choć oczywiście należy pamiętać o konieczności pobrania nowej wersji badania przez stacje ankieterskie.

Wbudowana została aplikacja do tworzenia stratyfikacji z poziomu projektowania kwestionariusza i uruchamiania badania. Przełożenie stratyfikacji na przydziale określonych komórek lub ich części konkretnym ankieterom lub zespołom. Przed wysłaniem rekordu próby do ankietera, system sprawdza zgodności napisanego algorytmu z zamierzonymi kryteriami. Modyfikacja stratyfikacji w trakcie badania oraz łatwe udostępnianie informacji o wolnych jeszcze komórkach stratyfikacji ankieterom.

Platforma wspomagana jest przez rozbudowany system zarządzania bazami, na który składają się:

 • Opcje podłączania plików zawierających dane adresowe.
 • Opcje dostępu do ww. danych oraz sposobu ich prezentacji ankieterom.
 • Rozbudowany system podglądu i kontroli wykorzystania danych adresowych, na który składają się listy, zestawienia i raporty.
 • System kontroli kwot, pozwalający na budowanie i automatyczną kontrole nad najbardziej złożonymi kwotami.
 • Praca administratora projektu badawczego wspomagana jest przez w pełni zautomatyzowany proces przepływu danych.

Składają się na niego:

 • Transfer pomiędzy stacjami roboczymi a serwerem.
 • Transfer pomiędzy serwerami badawczymi, jeśli projekt jest realizowany przez wiele zespołów.
 • Archiwizacja projektów badawczych.
 • Generacja zbiorów wynikowych w wybranym formacie
 • Administrator wyposażony jest w możliwości monitorowania pracy każdego z użytkowników, profilowania ich zadań i dostępnych im narzędzi, dzięki temu, nadzór nad projektem badawczym może odbywać się w czasie rzeczywistym.

Używanie wbudowanego modułu kontroli gwarantuje pełną weryfikację procesu ankietowania i pracy ankieterów (podgląd właściwości wszystkich udzielonych odpowiedzi, odsłuch ukończonych wywiadów CAPI, podgląd wyników, wyszukiwanie podejrzanych wywiadów). Zapewnione są szerokie możliwości nadzoru i kontroli nad realizacją badania .

Poza standardowymi korzyściami płynącymi z komputerowych metod kontroli, specjalne środki komputerowej kontroli gwarantują natychmiastową weryfikację przebiegu wywiadu, pracy ankietera i doboru próby:

 • Godzina realizacji każdego wywiadu.
 • Czas trwania wywiadu.
 • Czas ekspozycji materiałów wspomagających.
 • Rejestracja odpowiedzi otwartych.
 • Wyrywkowe zapisywanie fragmentów wywiadu.

Sprawniejsze, niż tradycyjne metody kontroli i nadzoru umożliwią dodatkowo:

 • Możliwość dostępu do częściowych wyników już przesłanych na serwer ze stacji ankieterskich oraz raporty.
 • Szczegółowy podgląd wszystkich zrealizowanych wywiadów i ich właściwości.
 • Możliwości nagrywania wywiadów.
 • Platforma wspiera proces obróbki wyników poprzez moduł kodowania.

Zawiera on takie elementy jak:

 • Kodowanie zapisów tekstowych na pytania zamknięte.
 • Możliwość kodowania wielokrotnego.
 • Możliwość kodowania według kategoryzacji wielopoziomowych.
 • Łatwe dołączanie zakodowanych danych do bazy danych wynikowych.
 • Możliwość wykonywania kodowania zdalnie przez badacza lub innego użytkownika.
 • Kodowanie zapisów audio z odpowiedzi na pytania otwarte.

Możliwe jest tworzenie, eksport i import szablonów kodowania, a system automatycznie rozpoznaje, które pytania mogą być kodowane. Wszystkie zakodowane pytania stają się automatycznie dostępne w opcjach eksportu.

Dane wynikowe dają się łatwo przenieść do standardu wybranego pakietu statystycznego, jak SPSS, Quantum a rozbudowane opcje eksportu pozwalają na dokładne określenie położenia, formatu i sposobu reprezentacji każdego z pytań. W przypadku badana falowych system automatycznie dopasowuje strukturę eksportu do poprzedniej fali i wskazuje różnice.

Pełne dane wynikowe dostępne są już w momencie wysłania ostatniego wywiadu na serwer. Jednocześnie, dzięki rozbudowanemu systemowi raportowania i kontroli wyników, statystyk ma większą niż kiedykolwiek przedtem gwarancję jakości zbieranych informacji.

Używanie platformy internetowej ma wiele zalet. System zapewnia także pełne bezpieczeństwo przechowywanych danych poprzez szyfrowany dostęp do aplikacji w sieci Internet oraz podwójne szyfrowanie danych na serwerze. Szerokie możliwości testowania narzędzia przed rozpoczęciem procesu zbierania danych pozwalają na dokładne sprawdzenie poprawności badania, przeszkolenie ankieterów i przygotowanie procedur dalszej obróbki danych.

Każdy użytkownik jest jednoznacznie identyfikowany poprzez swój login i hasło. Każde jego działanie w systemie jest odnotowywane i rejestrowane. 
Zaraz po pierwszym dniu badania CAPI, system umożliwia dostęp do częściowych wyników w celu ich analizy, przetworzenia lub kontroli realizacji badania i wprowadzenia ewentualnych zmian. Klient otrzymuje dostęp do wyników przez Internet po otrzymaniu klucza i zalogowaniu do systemu, oraz w postaci przeglądarki wyników umożliwiającej pełną analizie, przeliczanie, oraz tworzenie różnorodnych zestawień i wykresów.

Wszyscy użytkownicy mają możliwość wykonywania swojej części pracy bezpośrednio na wspólnej bazie danych, za pomocą zintegrowanych w jeden system elementów oprogramowania. Parametry systemu mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb i przyzwyczajeń kooperujących zespołów.

Połączenia do platformy są szyfrowane 1024 bitowym kluczem a każda udana i nieudana prośba dostania się do platformy jest logowana w bazie. Nawet autoryzowane prośby eksportu, zmiany bazy teleadresowej lub exportu wyników są zapisywane w bazie. Aby zminimalizować dostęp niepowołanych osób, do danych zapisywanych w systemie każdy użytkownik pracujący w systemie CADAS ma dostęp tylko do wybranych modułów platformy. Dzięki takim rozwiązaniom CADAS zabezpiecza wyniki i bazy teleadresowe przed niepowołanym dostępem.

Zaletą systemu CADAS jest elastyczna i otwarta architektura, która umożliwia stopniowe rozbudowywanie i dodatkowe wyposażanie w funkcje dobrane specjalnie dla potrzeb klientów.

Ankieter, mimo, że dokładnie kontrolowany, wyposażony jest również w szereg opcji ułatwiających korzystanie z systemu. Należą do nich:

 • Intuicyjny interfejs ankieterski
 • Łatwy, bezpieczny i wydajny proces synchronizacji stacji ankieterskiej z serwerem głównym.
 • Automatyczny dostęp do dokumentacji związanej z realizacją badań.
 • System umożliwia rejestrowanie audio treści pytana otwartych i odpowiedzi, odwarzanie cyfrowej muzyki lub dźwięku, odtwarzanie sekwencji filmowych dla respondenta, wyświetlanie zdjęć z programowaniem czasu ekspozycji.

Każdy ankieter wyposażony jest w aplikację przeznaczoną do realizacji wywiadów. Jej interfejs i sposób użytkowania jest całkowicie oparty o rozwiązania przeglądarki internetowej.Z aplikacją tą powiązany jest komponent służący do zarządzania projektem przez ankieter, tzn. CAPI Management Interface (CMI), służący do przeprowadzania synchronizacji komputera ankietera z serwerem oraz wglądu w dane operacyjne badań i ankieterów (ranking, postępy realizacji badań).

Moduł CAPI zorientowany jest na wykorzystanie komputerów przenośnych, łączących się z Internetem tylko w celu przesłania zgromadzonych danych na serwer, oraz pobrania kolejnych badań do realizacji.

Platforma CADAS posiada także system wystawiania faktur. Ankieter logując się na swoim komputerze do systemu generuje fakturę lub rachunek oraz wysyła drogą pocztową do centrali. Wprowadzenie tego modułu powoduje zmniejszeniem problemów związanych z pomyłkami na fakturach, omyłkowo naliczonymi stawkami i innymi problemami występującymi w księgowości firmy badawczej.

Ankieterzy CAPI mogą sami rezerwować sobie punkty startowe w swoich domach. Koordynatorzy nie muszą tego robić w centrali, pracownik sam decyduje do której miejscowości chce pojechać, do którego miejsca jest mu najbliżej. Niweluje to pomyłki koordynatorów oraz jest czynnikiem motywującym dla ankietera, który sam decyduje o punktach startowych do samodzielnej realizacji.

Dane adresowe ankieterów są zapisywane przez nich samych w systemie bez konieczności kontaktowania się z centralą. Zmniejsza to prawdopodobieństwo zrobienia pomyłki przez osobę rozliczającą pracę ankieterów oraz przyśpiesza proces aktualizacji danych osobowych ankieterów.

Aplikacja jest cały czas rozwijana i modyfikowana, ankieter CAPI nie musi się tym martwić, system CADAS automatycznie sprawdzi wersję programu na serwerze i w przypadku rozbieżności wersji automatycznie pobierze nową wersję.