CADAS CallServer

Do automatyzacji połączeń telefonicznych, nadzorowania rozmów, zarządzania nagraniami oraz monitorowania i alokowania kosztów.

Przeznaczenie

CADAS Call Server jest pomocniczą platformą telekomunikacyjną (serwer CTI) Platformy CADAS. Zapewnia sterowanie pracą urządzeń oraz łączy telekomunikacyjnych studia CATI / Home CATI wprost z ekranu różnych aplikacji używanych w badaniach telefonicznych. Można zapomnieć o konieczności stosowania odrębnych procedur lub równoległego korzystania z odrębnych aplikacji.
 
 

Funkcje

 

a) Zestawianie połączeń (Dialing)

 
Dostępne są następujące 4 scenariusze zestawiania połączeń, z pełną swobodą przełączania trybów wybierania i z możliwością jednoczesnego wykorzystywania ich wszystkich w trakcie realizacji jednego projektu.
 • Tryb Click2Dial – wybieranie numeru jest realizowane po kliknięciu przez ankietera na numer wyświetlany w ekranie kontaktowym. Jest zalecany w przypadku trudnego dotarcia, gdy trzeba pozostawić ankieterowi możliwość wyboru momentu zestawienia połączenia, lub wyboru jednego z wielu dostępnych kontaktów telefonicznych. System automatycznie wyświetla status połączenia proponowany do zapisania w bazie wynikowej, ale Ankieter podejmuje decyzję ostateczną z jakim statusem ma być zakończone dane połączenie. Program jest odporny na różne formaty telefonów na tyle, iż może również inicjować połączenia dla telefonu wpisanego w polu komentarzy, np. „dzwonić na komórkę 604-221355 i prosić Krysię”. 
 • Tryb Power-DIALING – wybieranie numeru jest realizowane bez ingerencji ankietera. Metoda jest wykorzystywana w mniejszych projektach, gdzie połączenie zestawiane jest z respondentem bezpośrednio po wybraniu rekordu z bazy. W trakcie trwania procedury wybierania ankieterowi wyświetlany jest tzw. 'Gorący ekran' gdzie może się on zapoznać z danymi adresowymi. W przypadku niepowodzenia (np. numer zajęty) system automatycznie zapisuje status połączenia do bazy i bez zwłoki zestawia następne połączenie. Po zakończaniu połączenia automatycznie losowany jest następny rekord i zestawiane jest połączenie. W przypadku kilku telefonów przypadających na jeden na rekord telefony wybierane są po kolei aż do ustanowienia połączenia. Brak jest potrzeby podnoszenia i odkładania słuchawki.
 • Tryb Predictive-DIALING – wybieranie realizowane jest z wyprzedzeniem, dzięki czemu ankieter otrzymuje połączenie gotowe do rozpoczęcia wywiadu. Moment wyzwalania dialera jest regulowany z poziomu nadzoru ankietowania tak aby zminimalizować czas oczekiwania na podjęcie rozmowy. Funkcja jest użyteczna w przypadku projektów realizowanych przez dużą liczbę ankieterów pracujących  jednocześnie lub w przypadku obfitej bazy teleadresowej z niskim wskaźnikiem penetracji. Metoda ta jest szczególnie efektywna w przypadku niedokładnych baz danych gdzie niepożądane numery telefonu odrzucane są przez automat.
 • Tryb Detecting-DIALING „przedzwanianie bazy” – wybieranie masowe realizowane przez CallServer niezależnie od procedur ankietowania, w celu wykrycia nieczynnych numerów przygotowywanej bazy teleadresowej i zablokowania zbędnych rekordów przed użyciem bazy w badaniu. Narzędzie nadzwyczaj przydatne dla obniżenia kosztów i czasu realizacji metodą RDD (Random Digit Dialing).
 

b) Przetwarzanie dźwięku (Media Streaming)

 
Przynależą tutaj wszelkie elementy przetwarzania strumieni głosowych - identyfikacja, routing, rejestracja i odtwarzanie, a w szczególności:
 • Wykorzystanie funkcji skryptowania do automatycznego sterowania (z poziomu programu CATI) akcjami nagrywania strumieni pobieranych z linii telefoniczmej i odtwarzania nagrań w linię np.:
  • -       odtwarzanie określonych nagrań w precyzyjnie ustalonym momencie wywiadu,
  • -       nagrywanie całego wywiadu lub ściśle określonych fragmentów (np. pytania filtrujące, pytania otwarte itp.).
 • Podsłuch w czasie rzeczywistym zintegrowany w jednej aplikacji z podglądem ekranu z dowolnego miejsca w sieci WWW – z możliwością udostępniania klientom.
 • Precyzyjne znakowanie strumienia audio na potrzeby przeszukiwania treści pojedynczego nagrania według numeru pytania ankiety.
 • Masowe usuwanie nagranych odpowiedzi na pytania o dane wrażliwe (np. dane kontaktowe) z wykorzystaniem funkcji znakowania strumieni audio.
 • Bezpośredni dostęp do nagrań z poziomu nadzoru i kontroli (nagrania stanowią zawartość jednego z pól systemowego zbioru wyników projektu).
 
Odtwarzanie nagrania


 

Dostępne są następujące Parametry konfiguracyjne nagrywania:
 • Ustawianie wdzwanialnego dostępu dla klientów z ochroną hasłem.
 • Ustawianie specyficznych parametrów projektu (np. nagrywaj wszystkie rozmowy).
 • Ustawianie specyficznych parametrów   dla ankietera (nagrywaj wszystkie wywiady ankietera).
 

 c) Wsparcie funkcji zarządczych (Billing)

 Dostarczane jest szerokie spektrum informacji ułatwiających zarządzanie działem realizacji badań telefonicznych:

 • Logowanie zdarzeń telekomunikacyjnych w bieżącej kontroli ruchu telefonicznego - zintegrowane z systemowymi bazami projektu (użytkownicy, respondenci, ankiety).
Aktywne połączenia telefoniczne

Dostępne są szczegółowe informacje kontrolno-monitorujące o aktywnych połączeniach telefonicznych wykonywanych w danym momencie na studiu telefonicznym (lub sieci Home CATI) a w szczególności: nazwa stanowiska, login ankietera, nazwa projektu, adres IP stanowiska komputerowego, czas sesji, godzina rozpoczęcia połączenia telefonicznego, numer telefonu, czas połączenia telefonicznego, godzina połączenia, status połączenia, taryfa oraz sposób wybierania numer telefonu.

 • Monitorowanie efektywności studia.
  Zapewniony jest bieżący dostęp do informacji zarządczych jak: liczba połączeń, łączny koszt połączeń, łączna długość połączeń, średni koszt połączeń, średnia długość połączenia, ilość wywiadów, średni kosztu wywiadu, całkowity kosztu projektu, ilości wywiadów efektywnych, średni koszt wywiadu efektywnego, średnia długości wywiadu efektywnego.
 • Rozliczanie kosztów studia
  System automatycznie generuje raporty niezbędne do rozliczania kosztów według   taryf poszczegóplnych dostawców usług telekomunikacyjnych. Zapewnia się:
  • alokację kosztów połączeń według projektów.
  • alokację kosztów połączeń według dostawców usług telekomunikacyjnych.