Logo

Aktualności

Nieustannie rozwijamy nasze produkty tak aby były coraz bardziej dopasowane do potrzeb naszych klientów. Chcesz się dowiedzieć co stworzyliśmy i co zamierzamy w przyszłości.
Bądź na bieżąco i przeczytaj aktualności.

 • Laboratorium CADAS

  Czas biegnie nieubłaganie ...

  Czas biegnie nieubłaganie. Przedłużyliśmy w tych dniach absolutnie wyjątkową umowę z Katedrą Metod i Technik Badań Socjologicznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego zawartą blisko 10 lat temu. Stanowi to miądzy innymi kontynuację długofalowego przedsięwzięcia dydaktycznego: "Laboratorium CADAS". W ramach starannie opracowanego programu zajęć studenci poznają najnowsze rozwiązania informatyczne w zakresie badań sondażowych na przykładzie oprogramowania CADAS.

 • Ruch przychodzący w CATI

  Warto sprawdzić nowe możliwości Moduł CATI ...

  Warto sprawdzić nowe możliwości modułu CATI systemu CADAS. Nasz autonomiczny moduł telefonii CADAS CallServer operujący bezpośrednio na systemowej bazie PostgreSQL (bez wymiany danych ze środowiskiem bazodanowym dostawcy usług telekomunikacyjnych i bez zestawiania specjalnych kanałów VPN w Home CATI) może teraz podejmować przywołania z zewnątrz z dowolnej sieci telekom. Oznacza to otwarcie nowych możliwości dla telefonicznego badania zachowań nabywców towarów i usług w technologii CATI. Dotyczy to w szczególności automatyzacji pogłębionych kontaktów zwrotnych.

 • CADAS na INSUMMIT 2022

  To było rzeczywiście...

  To było rzeczywiście największe jak dotąd święto innowacji w branży badania rynku i opinii. Nie mogliśmy odmówić sobie ekscytacji zaprezentowaniem się 700-osobowej publiczności znawców działań rynkowych, dla której od roku 2004 wytwarzamy nasze oprogramowanie dotrzymując kroku najnowocześniejszym technologiom informatycznym. Dziękujemy gościom za liczne rozmowy przy naszym stoisku, a firmie LSI Software z miasta Łodzi za udostępnienie samoobsługowego urządzenia EK-2110 (Android) ukazującego jak na żywo działa ankietowanie CADAS w trybie KIOSK.

 • CADAS Xplore już mobilny

  To bardzo dobra wiadomość..

  Prezentowanie autoryzowanym ineresariuszom doznań ich klientów za pomocą przeglądarki Xplore (według wskaźników typu: Mystery Shopper, Net Promoter Score, Consumer Satisfaction Index, itp) wykroczyło poza dotychczasową barierę dostępności tylko na PC-tach lub laptopach. Niekłopotliwa, ale super bezpieczna procedura uwierzytelnienia pozwala zdalnie drążyć dozwolony obszar danych CX za pomocą urządzeń mobilnych z dowolnego miejsca w sieci publicznej.

 • CADAS CAWI zgodny z WCAG 2.1

  System CADAS pozwala publikować ankiety zgodne z ustawowym standardem WCAG 2.1.

  Wspólnie z pracownikami  Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy opracowaliśmy wzorzec ankiety oraz wytyczne pozwalające publikować w systemie sondażowym CADAS ankiety zgodne z ustawowym standardem WCAG 2.1. Muszą mu odpowiadać wszystkie aplikacje i strony internetowe prowadzone przez podmioty publiczne. Ankiety UMStW są teraz dostępne dla osób niepełnosprawnych manualnie lub dla niedowidzących. Treści i struktura ankiet są bardziej czytelne dzięki wykorzystaniu odpowiedniego kontrastu oraz rozmiaru fontów. Na potrzeby osób niewidomych oraz niedowidzących wprowadziliśmy dodatkowo wsparcie dla czytnika treśc. Cała ankieta może być obsługiwana z klawiatury. Dzięki temu łatwiej jest wypełnić formularz osobie niepełnosprawnej manualnie lub mającej problemy z obsługą myszki czy touchpada. Każda ankieta jest obowiązkowo opatrzona odnośnikiem wyświetlającym deklarację dostępności, w której zawarty jest opis dostępności wraz ze szczegółowymi zastrzeżeniami.

 • CADAS NetCATI gotowy na kłopoty “korony”

  Moduł CADAS NetCATI najnowszej generacji daje ...

  Moduł CADAS NetCATI najnowszej generacji daje szczególną korzyść dla firm, które w czasie pandemii użytkują system sondażowy CADAS 5.0. Mogą bez trudu i niezawodnie narzucić najostrzejsze rygory CATI (pełny nadzór 100% procedur) w skrajnie niejednorodnym, rozproszonym i wymiennym konglomeracie własnych lub niezależnych podwykonawców. Ani ośrodki badań telefonicznych ani ankieterzy indywidualni z sieci Home CATI nie muszą być dołączani do firmowej sieci VPN ani martwić się subskrybowaniem i rozliczaniem połączeń telefonicznych. Można zaangażować tyle zespołów terenowych CATI i przyłączać tylu dostawców usług VoIP, ile uznasz za konieczne (np. ze względu na strefy taryfowe, które mają być objęte zakresem badań terenowych). Dla każdego indywidualnego, domowego terminala CATI potrzebujesz tylko: zwykłego komputera PC / laptopa z systemem Windows i dowolną przeglądarką powszechnego użytku, słuchawek USB i domowego łącza internetowego (asynchronicznego, z minimalną przepustowością, bez stałego adresu IP).

   

  Trudno o system ankietowania oferujący bardziej uproszczone, a jednocześnie rygorystyczne egzekwowanie skalowalnych operacji terenowych CATI (nawet o zasięgu ponadnarodowym). Architektura autonomicznego węzła obliczeniowego CADAS, który obsługuje pełny zestaw modułów sondażowych MixMode zapewnia szybką zdalną instalację całego systemu w dowolnym środowisku ICT, zarówno w globalnej chmurze Amazon Web Service, jak i w dowolnym wybranym centrum danych.

 • CADAS 5.0 stawia czoło restrykcjom COVID-19

  System Sondażowy CADAS w najnowszej wersji 5.0 okazuje się szczególnie przydatny

  System Sondażowy CADAS w najnowszej wersji 5.0 okazuje się szczególnie przydatny do ankietowania w warunkach izolacji domowej. Badania, które dotychczas wymagały bliskiego kontaktu z respondentami mogą być kontynuowane tylko pod warunkiem przestawienia na zdalne dotarcia do grup docelowych. System CADAS zapewnia takie przełączanie bez dodatkowego wysiłku i bez jakichkolwiek kompromisów. Kilkoma kliknięciami można przestawiać procedurę f2f (CAPI lub MOBI) na kontaktowanie zdalne (CATI lub CAWI).

  Działa tutaj prawdziwa funkcja MixMode, która umożliwia zautomatyzowane przełączanie pomiędzy trybami ankietowania: CATI, IVR, CAWI, SMS, MOBI i CAPI nawet w ramach sesji wypełniania pojedynczej ankiety. Stoi za tym głęboka integracja wielomodułowego, w pełni autonomicznego systemu obsługiwanego z jednej aplikacji zarządczej i jednego narzędzia do programowania ankiet.

 • System CADAS gotowy na RODO

  Wraz z wersją 4.99 systemu sondażoego CADAS

  Wraz z wersją 4.99 systemu sondażowego CADAS dostarczamy bezkonkurencyjne funkcjonalności ochrony osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i znaczne ułatwienia w przestrzeganiu surowych rygorów RODO. Wprowadzamy oznaczanie i zautomatyzowane maskowanie odpowiednich pól w tabelach interfejsu użytkownika. Dostęp użytkowników do danych podlegających ochronie jest ograniczony do absolutnego minimum - bez kompromisów dla wygody i sprawności obsługi projektów.
  Wprowadzono także funkcję rejestrowania w jednej „bazie centralnej” wielu baz respondentów z różnych projektów. Oprócz realizowania wielu projektów na wspólnej bazie daje to możliwość wykorzystania według własnej inwencji w obliczu nowych praw osób których dane dotyczą (do: wglądu, zapomnienia, przeniesienia do innego administratora, itp.).

 • Węzeł Obliczeniowy CADAS

  Na potrzeby GIPA Group, w chmurze AWS został wdrożony

  Na potrzeby GIPA Group, w chmurze AWS został wdrożony Węzeł Obliczeniowy CADAS. Jest to zdalnie zarządzany zespół jednostek obliczeniowych oraz usług składowania i transferu danych o zasięgu dorównującym sieciowym krawędzim wybranej chmury globalnej. W pełni zastępuje lokalną infrastrukturę ICT, pozwalając na budowę rozległego systemu sondażowego CADAS (wraz ze zintegrowaną obsługą telefonii) obejmującego liczne ośrodki realizacji badań sondażowych (w tym callcenter) zdolnych do ponadnarodowej kooperacji za pomocą wspólnego interfejsu zarządzania wszystkimi projektami i centraklnego repozytorium operacji. Jest to innowacyjne rozwiązanie pozwalające na znaczne zredukowani kosztów infrastruktury przy ogromnym wzroście bezpieczeństwa przetwarzania danych, a zarazem radykalnym zmniejszeniu ryzyka biznesowego.

 • CADAS gotowy do drogi

  W wyniku wieloetapowego współzawodnictwa

  W wyniku wieloetapowego współzawodnictwa pomiędzy 351 firmami z obszaru Unii Europejskiej, spółka CADAS znalazła się w gronie 80 przedsiębiorstw sektora MŚP - beneficjentów tegorocznej edycji proeksportowego programu Komisji Europejskiej „Ready2Go”. Beneficjenci otrzymują pomoc finansową i szkoleniową oraz związaną z tym rekomendację podczas zdobywania partnerów zagranicznych spoza Unii Europejskiej.

 • CADAS w trybie MixMode

  Można już używać w jednym sondażu, a nawet w jednej ankiecie

  Można już używać w jednym projekcie, a nawet w jednej ankiecie, wszystkich modułów systemu sondażowego (CAWI, CAPI, MOBI, CATI) z kompletem wspólnych procedur i funkcjonalności: począwszy od wspólnyego skryptu poprzez wspólną bazę respondentów, wspólne,kwoty, wspólny zbiór wynikowy, aż po jednolity eksport i wspólne repozytorium materiałów pomocniczych projektu. W trakcie pojedynczej sesji ankietowania można wielokrotnie przełączać się na inny sposób ankietowania, np. kontynując przerwaną ankietę webową wywiadem telefonicznym a potem jeszcze spotkaniem f2f z ankieterem CAPI lub MOBI.

 • Projekt PTBRiO ze wsparciem CADAS Focus Board.

  Sięgająca roku 2010 tradycja systematycznego użyczania systemu CADAS CAWI dla PTBRiO na potrzeby okresowego sondowania opinii klientów o agencjach dostarczających im usługi badania rynku i opinii została w tym roku wzbogacona innowacyjnym zastosowaniem aplikacji CADAS Focus Board.

  Sięgająca roku 2010 tradycja systematycznego użyczania systemu CADAS CAWI dla PTBRiO na potrzeby okresowego sondowania opinii klientów o agencjach dostarczających im usługi badania rynku i opinii została w tym roku wzbogacona innowacyjnym zastosowaniem aplikacji CADAS Focus Board dla realizacji podejścia jakościowego, w którym pozyskiwanie danych źródłowych w moderowanej komunikacji z respondentami przeniesiono na platformę internetową. W ten sposób sięgnięto po nowe, jeszcze niezgłębione możliwości intencjonalnego pobudzania i prześwietlania wyobraźni respondentów w badaniach eksploracyjnych, które są niedostępne przy wykorzystaniu tradycyjnych metod, jak zogniskowane grupy dyskusyjne (FGI) i wywiady pogłębione (IDI).

 • Demo ankiety MOBI w Google Play.

  Wpisanie frazy 'cadas mobi’ w wyszukiwarce Google Play otwiera zwięzły opis i zrzuty ekranowe aplikacji CADAS do prowadzenia formularzowych spisów, monitoringów, obserwacji lub krótkich wywiadów face-to face na terminalach typu: tablet, smartfon, PDA z systemem Android. Osoby bliżej zainteresowane mogą błyskawicznie załadować darmową aplikację ankietowania i bez mitręgi logowania do rzeczywistego projektu sprawdzić jej działanie na nowo opracowanej demonstracyjnej wersji kwestionariusza MOBI, w której zawarte są wszystkie wspierane typy pytań i kontrolki.

 • Emocjonująca Integracja CADAS z ELLEN

  W wyniku partnerskiego porozumienia z Quantum Lab Co. użytkownicy platformy CADAS mogą wzbogacić swoją ofertę komputerowo wspomaganego sondażowania o ultra innowacyjne narzędzie rozpoznawania emocji respondentów na podstawie bezwiednej ekspresjii mimicznej towarzyszącej zdarzeniom (np. oglądanie spotu reklamowego) aranżowanym przez badacza. "Odczytywanie" emocji odbywa się w czasie rzeczywistym za pomocą zwykłej kamery internetowej. Strumień kodów obejmujący 6 odmian emocji może być synchronizowany z dostarczanymi bodźcami i analizowany w kontekście wypowiedzi ankietowych lub standaryzowanych obserwacji formularzowych uzyskanych w CADAS.

 • Laboratorium CADAS" na Uniwersytecie...

  W roku akademickim 2014 / 2015, przedmiot pod nazwą: "Laboratorium CADAS" będzie oferowany w programie kształcenia Uniwersyteu Łódzkiego studentom Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.

  Platforma CADAS zostanie wykorzystana przez Uniwersytet jako wzorcowe rozwiązanie technologiczne i metodologiczne do komputerowo wspieranego sondażowania, na którym studenci będą warsztatowo zapoznawać się ze światem sondażowania społecznego i rynkowego, a w szczególności: przyswajać stosowane w praktyce gospodarczej nazewnictwo i procedury pracy terenowej, oswajać się z żargonem zawodowym środowiska badaczy nastrojów i opinii, rozumieć rygory metodologiczne właściwe dla różnych rodzajów projektów badawczych i uczulać się na rozmaite, i jakże liczne, niebezpieczeństwa wypaczeń obrazu rzeczywistości „wywoływanego” ze zbioru danych wynikowych.

 • Pomoc CADAS

  Wprowadzamy ułatwienia dostępu do zaktualizowanych materiałów pomocy.

  Użytkownicy mogą korzystać z nowych materiałów pomocy, które są od dzisiaj udostępnione w STREFIE UŻYTKOWNIKA. naszej strony internetowej. Można tutaj skorzystać z całego bogactwa plików i instrukcji do pobrania, a ponadto surfować po zawartości pomocy on line bez konieczności otwierania aplikacji CADAS. Zapraszamy do odwiedzenia tych nowych rejonów.

 • CADAS w wymiarze globalnym

  W wyniku największego w historii firmy przedsięwzięcia sprzedażowego.

  W wyniku największego w historii firmy przedsięwzięcia sprzedażowego systemu sondażowania Platforma CADAS - trwającego blisko 10 miesięcy i obejmującego między innymi: trzy pilotażowe wdrożenia (dwa w Europie i jedno w USA), adaptacyjne prace rozwojowe oraz dostosowanie interfejsu użytkownika i systemów pomocy do rynków zagranicznych - pozyskany został pierwszy globalny odbiorca korporacyjny flagowego produktu Spółki. Kontrakt zawarty w ostatnich dniach marca br toruje drogę do licznych ośrodków sondażowania rozsianych po całym świecie, a w szczególności w regionach: EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) oraz NCSA (Ameryka Północna, Środkowa i Południowa).

 • Certyfikaty CADAS

  Spełniamy osobiste oczekiwania wielu operatorów aplikacji CADAS.

  Czynni użytkownicy Platormy CADAS lub innych produktów CADAS Software, którzy zostali przeszkoleni przez nas jako producenta i dostawcę w ramach szkoleń przeprowadzonych w firmach korzystających z określonych modułów Platformy CADAS mogą na indywidualne życzenie otrzymać certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do posługiwania się naszym oprogramowaniem. Certyfikat może być wydany osobie, która nadeśle na adres wniosek o wydanie Certyfikatu CADAS wraz z oświadczeniem zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez CADAS Software Sp. z o.o. na obowiązujących aktalnie zasadach ustaowych. W odpowiedzi wyślemy maila z linkiem do formularza, w którym poprosimy o podanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia procedury certyfikacji. certyfikaty będą wystawiane nieodpłatnie dla zgłoszeń nadesłanych do dnia 30 czerwca 2013 r. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 • CADAS Wśród „Gepardów...”

  Osiągnęliśmy tytuły: „Gepard Biznesu 2011” oraz „Efektywna Firma 2011”

  Pan Jerzy Krajewski - Redaktor naczelny Magazynu Przedsiąbiorców „Europejska Firma” a zarazem dyrektor Instytutu Nowoczesnego Biznesu nadesłał wiadomość, w której czytamy: „... Z danych finansowych Waszej firmy, które złożyliście do Krajowego Rejestru Sądowego, wynika, że w ostatnich latach rozwijaliście się nie tylko dynamicznie, ale również efektywnie. To sprawiło, że szybko rosła wartość rynkowa Waszego przedsiębiorstwa, dzięki czemu uzyskaliście tytuł Gepard Biznesu  2011  i wyróżnienie w naszym konkursie wśród 60 tysięcy podmiotów gospodarczych.  Osiągnęliście też wysoką efektywność i zasłużyliście na tytuł Efektywna Firma 2011. Tytuły Gepard Biznesu  2011 oraz Efektywna Firma 2011 możecie już używać bezpłatnie i bezterminowo.”

 • Nowy wymiar ankietowania face-2-face

  Udostępniliśmy nową aplikację do realizacji wywiadów off line na urządzeniach mobilnych z ANDROID OS...

  Dla smartfonów, tabletów PI i innych urządzeń mobilnych wykorzystujących linuxowy system operacyjny ANDROID opracowaliśmy aplikację CADAS Mobi, która pozwala na wykorzystanie wszystkich zalet tych niezwykle poręcznych urządzeń z zachowaniem 100 procent funkcjonalności modułu CADAS CMI dla CAPI dostępnych dotychczas dla terenowych sieci ankieterskich wyłącznie przy wykorzystaniu tradycyjnych laptopów. Jeszcze w tym roku zapewnimy wsparcie dla CADAS Mobi przez iOS 4 i iOS 5 na iPadach i iPhonach.

 • Światłowód dla CADAS Cloud Interviewing

  Wybudowaliśmy łącza światłowodowe na użytek gości wykonujących swoje sondaże w naszym systemie informatycznym...

  W związku z rozwijaniem usług hostowania projektów na Platformie CADAS na zasadach Cloud Interviewing zostało wybudowane łącze światłowodowe na kablu OKZ 01241/Y/12, który spina przełącznicę zainstalowaną w naszej serwerowni przy ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie ze złączem dostępowym (ZD) do kabla OKZ 01241/72 przebiegającego w położonej nieopodal miejskiej studni kablowej. Dzięki temu mamy bezpośrednie połączenie z naszej serwerowni wprosz na punkt styku sieci szkieletowej TP w centrali CA Nowogrodzka. Wiązka 12 szklanych nitek zapewnia uruchomienie usługi „Miejski Ethernet TP” o potężnym potencjale transmisji danych w paśmie po 600 Mbit/s w dwie strony (po 100 Mbit/s na każdą nitkę). Zachowane zostało jako zapas dotychczas używane radiowe symetryczne łącze internetowe.

 • CADAS w Bergen

  Wyniki badań zrealizowanych na Platformie CADAS zostały zaprezentowane na konferencji NATO w Norwegii...

  W dniach 11-14 kwietnia br., w ramach sponsorowanego projektu monitorowania na Platformie CADAS jakości życia oraz zdrowia psychicznego weteranów Polskich Kontyngentów Wojskowych uczestniczących w misjach zagrnicznych - dr Henryk Dziewulski uczestniczył konferencji naukowej NATO Research and Technology Organisation. nt.: "Mental Healthand Well-Being Across the Military Spectrum" - w roli współautora referatu: „The Wellbeing of Service Members and Veterans in the Light of Life-Quality Surveys in Poland”, który został wygłoszony przez prof. Stanisława Ilnickiego z Wojskowgo Instytutu Medycznego.

 • CADAS Mobi off-line

  Dobiegły końca testy eksploatacyjne aplikacji do gromadzenia danych sondażowych w trybie off line na urządzeniach PDA dla modułu MOBI

  Dobiegły końca testy eksploatacyjne aplikacji do gromadzenia danych sondażowych w trybie off line na urządzeniach PDA dla modułu MOBI. W związku z tym znacznie poszerzyło się sprzętowe zaplecze oraz funkcjonalny zakres terenowych działań operacyjnych możliwych do wykonania przy pomocy Platformy CADAS.

 • Nowa siedziba

  Przeprowadziliśmy się wraz z całą infrastrukturą teleinformatyczną do nowej, wygodnej siedziby położonej w ścisłym centrum Warszawy...

  Przeprowadziliśmy się wraz z całą infrastrukturą teleinformatyczną do nowej, wygodnej siedziby położonej w ścisłym centrum Warszawy przy ul. Nowogrdzkiej 50, w zabytkowym gmachu dawnego Państwowego Banku Rolnego. Budynek zbudowano według projektu Mariana Lalewicza w latach 1926-27. Niezwykły klimat tego miejsca tworzą starannie utrzymane wnętrza z witrażami, barwnymi kompozycjami malarskimi, sztukateriami i innymi elementami wystroju w stylu art déco.