Korzystając z raportów, ma możliwość przygotowania raportu realizacji badań typu CAWI.

W celu wygenerowania raportu, należy z menu górnego wybrać opcję raporty, następnie wskazać raport badań CAWI.

Zostanie wywołane okno, w którym należy określić:

  • tytuł raportu (domyślnie zostaje wprowadzona nazwa "Raport badań CAWI")
  • zdefiniować format raportu (pdf, rtf, xls lub xml)

Przykładowy raport w formacie pdf.

Zawarte w nim dane/informacje mogą posłużyć szybkiego sprawdzenia trwania wywiadu.