Aplikacja SCU przeznaczona jest do operacji na zbiorach danych, bazach respondentów, pulach wyników, itd. Sposób pracy w niej jest nieco inny, niż w środowisku administratora.

Po pojawieniu się ekranu logowania należy podać swój login i hasło do systemu CADAS. Prawo do większości operacji wykonywanych w SCU ma osoba z uprawnieniami Administratora.

W polach okna logowania należy wpisać:

  • Nazwa użytkownika - należy wpisać przydzielony login/nazwę
  • Hasło - należy wpisać hasło przypisane ankieterowi
  • Wybrać typ - połączenia (w zależności od ustawień TCP/IP ustawionych przez administratora)
  • Pole Serwer - należy wpisać adres serwera, z którym będziemy chcieli się połączyć.

Aplikacja SCU łączy się na wymienionych poniżej portach w zależności od połączenia:

  • nieszyfrowane - port 1099, 1089
  • szyfrowane - port 1098, 1088
  • SSL (zapewniający poufność i integralność transmisji danych oraz zapewnienie uwierzytelnienia, opierający się na szyfrach asymetrycznych oraz tzw. certyfikatach standardu X.509) - port 1097,1087

W przypadku jeżeli pojawi się komunikat 'Brak możliwości połączenia z serwerem' a połączenie internetowe działa bez zarzutu, należy sprawdzić czy porty TCP wyszczególnione wyżej nie są zablokowane (np. Firewall).

Po zalogowaniu, pojawi się okno z lista projektów. Domyślnie wyświetlane są wszystkie projekty w fazie realizacji.

W górnym pasku programu wyświetli się adres serwera, z którym program się połączył.