Użytkownik z poziomu SCU ma możliwość wprowadzenia zmian w ustawieniach trybu Predictive dialing. W tym celu z górnego menu należy wybrać CTI -> Konfiguracja wybierania predykcyjnego.

Zostanie wyświetlone okno, w którym można określić parametry dla:

  • Początkowa część kwestionariusza - część screeningowa kwestionariusza wyrażona procentowo dla której jest duże prawdopodobieństwo odmowy
  • Końcowa część kwestionariusza - moment w którym zaczynają być już wybierane połączenia z wyprzedzeniem
  • Ilości połączeń wybieranych w przypadku kiedy jeden ankieter kończy wywiad - parametr określający jakość bazy. Im gorsza jakość tym więcej jest wybieranych połączeń. W przypadku parametru 1.5 i dwóch ankieterów oczekująch wybierane są 3 połączenia w trybie Overdial
  • Prawdopodobieństwo odmów - prawdopodobieństwo odmowy w części screeningowej określające ile połączeń ma być wybieranych nadmiarowo dla ankieterów będących na początku ankiety.
  • Zestawiaj tylko połączone - gdy ta opcja jest zaznaczona ankieter czeka do momentu, aż w kolejce pojawi się nawiązane połączenie.
  • Maksymalny czas oczekiwania agenta - maksymalny czas oczekiwania agenta na połączenie. Po przekroczeniu tego czasu następny rekord jest wybierany w trybie Power dialing
  • Rozłącz połączenie po pewnym czasie oczekiwania na agenta - w przypadku dodzwonienia się centrali do respondenta i braku oczekujących agentów w kolejce odtwarzana jest 'zapowiedź' do momentu przekazania połączenia, rozłączenia lub przekroczenia czasu.
  • Minimalna ilość agentow dla których działa predictive - określa minimalną ilość agentów dla których połączenia są nawiązywane w trybie predictive. Poniżej tej liczby połączenia są realizowane w trybie Power dialing
  • Wybieraj tylko dla oczekujacych agentów - tzw. tryb Overdial, dla którego połaczenia są wybierane tylko dla agentów oczekujacych. Tryb ten charakteryzuje się małą ilością zawieszonych połączeń gdyż minimalizuje ryzyko oczekiwania respondenta na wolnego agenta.