W oknie Centrala -> Konfiguracja taryf jest możliwość określenia taryf dla prefiksów numerów telefonów. Aby stworzyć nową taryfę należy kliknąć prawym klawiszem na listę i wybrać Dodaj taryfę.

Po wybraniu tej opcji wyświetla się okno:

Gdzie:

 • Nazwa taryfy – nazwa, która będzie się pojawiała w raportach, listach, w historii połączeń.
 • Maska numeru telefonu – maski numerów telefonicznych zaliczanych do taryfy np. 00604??????, 00601* itd.
 • Waluta – waluta jaka będzie się pojawiała w raportach.
 • Nazwa podatku – podatek, jaki będzie się pojawiał w raportach.
 • Jednostka naliczania – długość trwania impulsu w sekundach.
 • Koszt jednostki – jednorazowy koszt pojedynczego impulsu.
 • Koszt nawiązania połączenia – koszt naliczany w przypadku podniesienia słuchawki.
 • Długość pierwszej jednostki – ilość jednostek naliczanych w przypadku podniesienia słuchawki.
 • Obowiązuje od godziny - początek obowiązywania danej taryfy
 • Obowiązuje do godziny - koniec obowiązywania danej taryfy
 • Maksymalna ilość połączeń na bramki - ustawienie ilości połączeń

Po wprowadzeniu zmian, należy wybrać opcję Zapisz.

Najwyższy priorytet ma zawsze taryfa zdefiniowana jako pierwsza. Oznacza to iż numer telefonu, który nie spełnia maski w pierwszej taryfie jest sprawdzany następnie w drugiej itd.