Aby podejrzeć aktywne połączenia prowadzone na studiu telefonicznym, należy z menu wybrać opcję Centrala -> Aktywne połączenia telefoniczne.

Na liście wyświetlają się wszystkie obecnie realizowane połączenia telefoniczne, również virtualne nadzwaniane w trybie Predictive Dialing.