W celu identyfikacji stacji ankieterskiej z terminalem telefonicznym należy wprowadzić listę adresów IP komputerów oraz adresów telefonów. Wybierając z menu tekstowego opcję Centrala -> Stacje ankieterskie wyświetli się tabela z aktualną listą stanowisk.

W przypadku, jeżeli adres terminala jest niepoprawnie wprowadzony zostaje on automatycznie podświetlony kolorem czerwonym. Podobnie jest w przypadku jeżeli na danej stacji nie jest zaistalowany lub poprawnie skonfigurowany Softphone.

W przypadku, jeżeli ankieter podejmie próbę przeprowadzenia ankiety z niepoprawnie skonfigurowanego stanowiska otrzyma komunikat: Stacja niepoprawnie skonfigurowana dla adresu ip 192.168.2.223

Wybierając prawym klawiszem myszki na liście stacji, można:

  • dodać nową stację
  • usunąć stację znajdującą się na liście
  • sprawdzić stację
  • zresetować stację

Ponieważ w trybie Cati@tHome często nie znamy adresu IP ankietera, mamy też możliwość przypisania ankietera do pierwszego wolnego adresu telefonu. W trybie tym konfiguracja odbywa się automatycznie, jedynie co musi zrobić ankieter to uruchomić w aplikacji Softphone tryb Wizard. Adres zostaje też automatycznie zwolniony krótko po wyrejestrowaniu telefonu dzięki czemu możemy mieć więcej ankieterów niż fizycznie adresów.