Konfiguracje połączenia z centralą CallServer przeprowadzamy w oknie Centrala -> Konfiguracja centrali.

W oknie tym możemy skonfigurować następujące parametry:

  • Nazwa – określa nazwę konfigurowanej centrali.
  • Połączenie – określa parametry połączenia wykorzystywane do komunikacji z centralą w tym adres IP.
  • Prefix – domyślny prefix dodawany dla każdego wybieranego numeru telefonicznego.