Eksport wyników w platformie CADAS to szybkie i bardzo uniwersalne narzędzie pozwalające na uzyskanie danych w najbardziej właściwym do dalszej analizy formacie. Program pozwala na zapisanie zbioru w formacie MS Excel, SPSS, Quantum oraz w postaci tekstowej. Moduł ten posiada również inteligentny mechanizm automatycznego dostosowywania zmienionego kwestionariusza kolejnej fali do formatu eksportu używanego podczas wcześniejszego projektu. Umożliwia zapisanie w postaci pliku tekstowego formatu eksportu oraz zapisanie w postaci pliku pdf lub rtf opisu pytań.

Mimo dodawania i usuwania pytań system znajduje po identyfikatorze lub po tekście pytania, które się nie zmieniły i wstawia je na dokładnie te same miejsca. Jest to bardzo istotna funkcja, którą wykorzystują specjaliści ds. przetwarzania danych chcący zachować ten sam format danych celem jej późniejszej analizy (przykładowo w projektach trakingowych).

Oprócz w.w. funkcji moduł eksportu wyposażony jest także w:

  • Możliwość filtrowania pytań, które zostały wybrane do eksportu, nie zostały wybrane do eksportu, pytań otwartych oraz pytań kodowanych.
  • Zakładanie blokad na poszczególne pytania, tak aby można było zdefiniować konkretną kolumnę w zbiorze właściwą dla analizowanego pytania kwestionariusza.
  • Funkcję zapisu struktury eksportu i jej późniejszego importu do innego skryptu.
  • Wyszukiwarkę pytań po dowolnym tekście.
  • Zmiany miejsca startowego, końcowego oraz szerokości zapisu kodów w plikach zewnętrznych.