System CADAS (Computer Assisted Data Acquisition System)

System CADAS jest zintegrowanym środowiskiem do badania rynku i opinii typu CAPI, CATI, CASI, CAWI.

CADAS zawiera wiele rozwiązań zwiększających efektywność pracy, wiarygodność wyników oraz kontrole badania na każdym etapie realizacji.

Podstawowe cechy:

 • Zdalna praca
  Używanie platformy intra / internetowej ma wiele zalet. Wszystkie funkcje systemu CADAS są dostępne poprzez przeglądarkę internetowa, bez potrzeby instalowania jakichkolwiek komponentów poza serwerem. System zapewnia także pełne bezpieczeństwo przechowywanych danych poprzez szyfrowany dostęp do aplikacji w sieci Internet oraz podwójne szyfrowanie danych na serwerze.

 • Graficzny interfejs tworzenia kwestionariuszy
  Projektowanie kwestionariusza odbywa się w interfejsie graficznym. Rozwiązanie takie zwalnia twórcę badania z konieczności zajmowania się kwestiami technicznymi, nieistotnymi z merytorycznego punktu widzenia.

 • Kontrola
  Używanie wbudowanego modułu kontroli gwarantuje natychmiastową i ciągłą weryfikację procesu ankietowania i pracy ankieterów (podgląd i podsłuch ankietera CAPI/CATI w trakcie badania, podgląd wyników, wyszukiwanie podejrzanych wywiadów i wiele innych).

 • Dostęp do częściowych wyników
  Tuz po zadaniu pierwszego pytania (CATI) i zaraz po pierwszym dniu badania CAPI system umożliwia dostęp do częściowych wyników w celu ich analizy, przetworzenia lub kontroli realizacji badania i wprowadzenia ewentualnych zmian. Klient otrzymuje dostęp do wyników przez Internet po otrzymaniu klucza i zalogowaniu do systemu, oraz w postaci przeglądarki wyników umożliwiającej pełną analizę, przeliczanie, oraz tworzenie różnorodnych zestawień i wykresów.

 • Bezpieczeństwo
  Połączenia do platformy są szyfrowane 1024 bitowym kluczem a każda udana i nieudana próba dostania się do platformy jest logowana w bazie. Nawet autoryzowane próby eksportu/zmiany bazy teleadresowej lub exportu wyników są zapisywana w bazie. Aby zminimalizować dostęp niepowołanych osób do danych zapisywanych w systemie każdy użytkownik pracujący w systemie CADAS ma dostęp tylko wybranych modułów platformy. Dzięki takim rozwiązaniom CADAS zabezpiecza wyniki i bazy teleadresowe przed niepowołanym dostępem.

 • Wirtualny ankieter
  Możliwość sprawdzenia prawidłowości routingu i poprawności zbioru wyników poprzez moduł „wirtualnego ankietera”.

 • Wiele możliwości zbierania danych
  System umożliwia zbieranie danych na wiele różnych sposobów: CATI, CAPI, CAWI, CASI, możliwość realizacji badania na kilku serwerach (oddziałach) i synchronizacji wyników do jednego głównego serwera, MINI CATI.

 • Moduł klienta
  Dostęp do badań lub ich elementów, które zostały udostępnione zalogowanemu Klientowi w celach: zatwierdzenia kwestionariusza, wprowadzania zmian w treści pytań, dodawania komentarzy itp. Możliwość dostępu do częściowych wyników w trakcie badania – przy pomocy modułu prezentacji wyników online oraz możliwość komunikowania się z badaczem w trybie pracy grupowej nad projektem.

 • Moduł kodowania pytań otwartych i półotwartych
  Platforma wspiera proces obróbki wyników poprzez moduł kodowania. Moduł ten zawiera takie elementy jak: kodowanie zapisów tekstowych na pytania otwarte i półotwarte, możliwość kodowania wielokrotnego, możliwość kodowania według kategoryzacji wielopoziomowych, łatwe dołączanie zakodowanych danych do bazy danych wynikowych , możliwość wykonywania kodowania zdalnie przez badacza lub innego użytkownika, kodowanie zapisów audio z odpowiedzi na pytania otwarte.

 • Eksport wyników
  Eksport danych wynikowych do aplikacji Quantum, SPSS, Excel oraz postaci tekstowej. W przypadku badań falowych system automatycznie dopasowuje strukturę eksportu do poprzedniej fali i wskazuje różnice.

 • Zintegrowane zarządzanie próbą
  Wbudowana aplikacja do tworzenia stratyfikacji z poziomu projektowania kwestionariusza i uruchamiania badania. Przełożenie stratyfikacji na przydział określonych komórek lub ich części konkretnym ankieterom lub zespołom. Przed wysłaniem rekordu próby do ankietera system sprawdza zgodności napisanego algorytmu z zamierzonymi kryteriami. Modyfikacja stratyfikacji w trakcie badania oraz łatwe udostępnianie informacji o wolnych jeszcze komórkach stratyfikacji ankieterom.

 • Rozbudowany moduł raportowania
  Ewidencja postępów badania, rejestracja przebiegu pracy, raportowanie przebiegu procesu badania, raporty realizacji kwot / stratyfikacji, raporty wyników, raporty synchronizacji CAPI/ mini CATI.

 • Wspomaganie multimedialne pod kontrola programu ankietowania
  Cyfrowe rejestrowanie audio treści pytań otwartych i odpowiedzi, audio playback cyfrowej muzyki lub dźwięku, odtwarzanie sekwencji filmowych dla respondenta, wyświetlanie zdjęć z programowaniem czasu ekspozycji, możliwość odtwarzania odpowiedzi otwartych audio przez ankietera po zakończeniu wywiadu, w celu dokładnego wpisania do bazy wynikowej treści odpowiedzi w formacie tekstowym.