Technika BPTO

BPTO to uproszczona wersja badania conjoint, w którym brana jest pod uwagę jedynie marka i cena (ewentualnie wielkość opakowania). Respondent widzi kilka marek z ceną jednostkową na najniższym badanym poziomie i dokonuje wyboru najlepszej z prezentowanych opcji. W kolejnym kroku zaprezentowany zostaje produkt tej samej marki, ale o wyższej cenie. Respondent ponownie dokonuje wyboru najlepszej z prezentowanych opcji w zmienionej sytuacji. Respondent postępuje tak dalej aż do osiągnięcia najwyższych cen lub do momentu rezygnacji z zakupu.

Podstawowym celem analizy jest wyznaczenie krzywej popytu w zależności od ceny. W połączeniu z danymi o kosztach produkcji i dystrybucji produktów umożliwia to wyznaczenie optymalnej ceny produktu

W celu wygenerowania BPTO, należy wybrać z górnego menu narzędzia, następnie Gerneruj... -> Generuj BPTO...

Po otwarciu, wyświetli się okno, w którym uzupełnić należy liczbę oraz nazwy produktów, a także ilość oraz listę poziomów cenowych.

Po kliknięciu przycisku Generuj otworzony zostanie blok pytań prezentujących podane marki oraz poziomy cenowe.