Technika CBC

Technika CBC Conjoint diagnozuje preferencje respondentów wobec rozmaitych cech lub atrybutów badanego produktu lub usługi. Technika pozwala wskazać w sposób zobiektywizowany jak duże znaczenie mają dla konsumentów poszczególne cechy produktu (przykładowo: jego cena, wygląd, skład, wielkość etc.) oraz jakimi szczegółowymi walorami powinien cechować się produkt najlepiej postrzegany.

Projekt z wykorzystaniem techniki conjoint polega na szeregowaniu serii elementów opisujących rozmaite warianty badanego produktu lub też usługi. Specjalne zasady opracowania zawartości danych elementów pozwalają na wnioskowanie o pełnej strukturze preferencji respondenta na podstawie oceny wąskiego jedynie wycinka możliwych wariantów badanego produktu.

Szczegółowe rezultaty badania ustalane są w wyniku zastosowania zaawansowanych analiz statystycznych.