W celu sprawdzenia poprawności działania kwestionariusza przed udostępnieniem do realizacji, warto skorzystać z funkcji Trace watch. Przechodząc przez cały kwestionariusz, dzięki tej funkcjonalności, prześledzić możemy jaki skrypt został wykonany, jakie pytania zostały zadane oraz jakich odpowiedzi udzieliliśmy. Pozwala to na szybkie wychwycenie ewentualnych błędów w ankiecie.

Aby wywołać informacje zapisane dzięki tej funkcjonalności, kliknąć należy w górnym menu w Narzędzia -> Trace watch.

Pojawi się okienko podzielone na trzy zakładki.

  • Pierwsza z nich (Answers) prezentuje wszystkie odpowiedzi, jakie udzielone zostały na poszczególne pytania.

  • Środkowa zakładka (Trace) prezentuje skrypt jaki został wywołany na poszczególnych ekranach. Okienko to szczególnie przydatne jest to optymalizacji skryptu.

  • Ostatnia zakładka (Variables) prezentuje zmienne, które zostały zdefiniowane, wraz z wartościami, które zostały im przypisane.