Kwestionariusz PAPI

Aby wygenerować kwestionariusz PAPI na podstawie przygotowanego pliku tekstowego, należy wybrać z górnego menu Narzędzia -> Generuj... -> Import PAPI

W okienku, które pojawi się na ekranie, należy wskazać plik, który ma posłużyć do wygenerowania ankiety.

Po kliknięciu przycisku Open, utworzone zostaną ekrany, zawierające pytania rozpisane w pliku tekstowym.

Importowany plik jest plikiem tekstowym zawierającym w kolejnych linijkach definicję zmiennych wchodzących w skład kwestionariusza PAPI.


metryczka

wiek  NUMBER 18-65

plec  SINGLE 1-2

woj   SINGLE 1-16

miasto TEXT  200

ulica  TEXT  100

abon  NUMBER 000.0-999.9

oper  SINGLE 1-5,99blok1

zad1  SINGLE 1-5,9

zad2  SINGLE 1-5,9

uslugi MULTI  1-22,98,99