Kliknięcie prawym przyciskiem myszy z przytrzymanym klawiszem CTRL na kontrolce pytania, (lub wskazanie opcji ) wywołuje okno edycji skryptu.

Okno podzielone jest na trzy obszary:

  • Skrypt bezwarunkowy (Script unconditional) – polecenia z tego okna są wykonywane zawsze, gdy tylko program przechodzi przez dany ekran (niezależnie czy ekran zostanie lub nie zostanie wyświetlony ankieterowi). Aplikacja sprawdza poprawność zapisanego skryptu, wykonuje go uprzedzając wszelkie akcje użytkownika. Jedyny wyjątek to metoda go, które powoduje przejście do wybranego ekranu z pominięciem skryptu.
  • Skrypt wykonywany przed udzieleniem odpowiedzi (Script before) – polecenia z tego okna są wykonywane, tuż przed wyświetleniem ekranu o ile nie zostanie pominięte w skrypcie bezwarunkowym.
  • Skrypt wykonywany po udzieleniu odpowiedzi (Script after) - w oknie zawarty jest skrypt wykonywany po udzieleniu odpowiedzi. Pole to jest szczególnie przydatne do walidacji wprowadzonych danych lub do przeskoczenia z jednego ekranu do innego.

Wskazanie prawym klawiszem myszki na wybranym okienko skryptu, spowoduje powiększenie wybranego okna. W celu powrotu do poprzedniego widoku, należy ponownie wybrać prawym klawiszem myszki okienko skryptu.

Dokładny opis poszczególnych komend skryptu znajduje się w oddzielnej części instrukcji, poświęconej językowi skryptowemu (zawarta w menu aplikacji CADAS).