W Questionnaire Designer użytkownik ma możliwość dokonania zmiany parametrów utworzonych obiektów na ekranie, dla kilku wybranych lub dla wszystkich w kwestionariuszu. W tym celu należy wybrać z górnego menu opcję Narzędzia, następnie funkcję zmiana właściwości komponentu.

Funkcja ma zastosowanie w przypadku, kiedy zachodzi potrzeba zmiany wyglądu, parametrów dla większej liczby ekranów lub całego kwestionariusza. Dla przykładu, badania realizowane w studiu CATI realizowane są w rozdzielczości 800x600 (px), jeśli programista chciałby szybko przygotować identyczny (lub bardzo podobny) projekt dla ankieterów w terenie CAPI, wystarczy jak na utworzonej kopii projektu skorzysta z opcji zmiana właściwości komponentu w celu przystosowania kwestionariusza do innej rozdzielczości np. 1024x768 (px).

Narzędzie zmiana właściwości komponentu działa w bardzo zbliżony sposób do edycji styli. Przy czym w stylu definiujemy wygląd nowo tworzonych kontrolek a przy pomocy opcji zmiana właściwości komponentu mamy możliwość masowej edycji parametrów już utworzonych kontrolek.

Wywołanie opcji spowoduje wyświetlenie okna:

Domyślnie wyświetlane są wszystkie podstawowe elementy np. rozdzielczość ekranu, rozmiar siatki, grafika tła, etc. Użytkownik ma możliwość dokonania edycji wybranych parametrów. W rozwijanym oknie "wybierz komponent" znajdują się wszystkie dostępne w aplikacji CADAS obiekty. Należy wybrać jeden element, np. Single question, w celu dokonania zmian. W rozwijanym menu "dodaj własność" znajdują się wszystkie parametry dla tego typu pytania. Użytkownik może dodać tylko wybrane elementy tego obiektu wskazując je pojedynczo w rozwijanym menu, następnie wskazując opcję dodawanie pola .

Wskazanie opcji wszystkie automatycznie wyświetli pełną listę parametrów dla danego komponentu.

Po dokonaniu zmian należy wybrać opcję Zastosuj aby zmiany zostały wprowadzone. Wybranie Anuluj spowoduje porzucenie zmian.

Zaznaczenie opcji zaznaczone ekrany spowoduje wprowadzenie zmian tylko dla wybranych ekranów. W przeciwnym wypadku zmiany zostaną wprowadzone dla wszystkich ekranów w kwestionariuszu.

Analogicznie należy wprowadzić zmiany dla pozostałych komponentów. W ten sposób projekt realizowany np. na studiu CAPI może być również szybko przystosowany do realizacji przez ankieterów w terenie.