Styl kwestionariusza określa domyślne ustawienia pytań, labelek i kontrolek używanych podczas tworzenia kwestionariusza. Są to początkowe wartości jakie przyjmuje kontrolka bezpośrednio po wstawieniu na ekran, dokładnie te same, które są wylistowane w oknie właściwości. Celem tworzenia stylu jest skrócenie czasu potrzebnego na tworzenie kwestionariusza, dzięki czemu zmiany w właściwościach kontrolek są wprowadzana tylko wtedy kiedy to jest niezbędne. Dzięki temu nie ma potrzeby definiowania dla każdego samego pytania np. fontu, koloru tła, czcionki, które w większości przypadków są spójne dla całego kwestionariusza.

Użytkownik ma możliwość dostosowania wyglądu pytań, listy odpowiedzi do potrzeb wymagań klienta. Po wskazaniu, z górnego menu opcji edycja styli, wyświetlą się dostępne style.

Użytkownik ma możliwość:

  • wybrania aktualnego stylu na inny (rozwijana lista w lewym-górnym rogu)
  • dodania nowego () oraz usunięcia () aktualnego stylu
  • dokonania zmiany nazwy
  • utworzenia kopii () aktualnego stylu
  • pobrania stylu z serwera () oraz przesłania stylu na serwer ()
  • edycji podstawowych właściwości tworzonych ekranów (rozdzielczość, wielkość siatki, kolor tła dokumentu, marginesy, etc.)
  • edycji właściwości labelek (ustawienie w oknie, kolor i grubość ramki, kolor i wielkość czcionki, etc.)
  • edycji parametrów domyślnych dla wszystkich pytań (styl wyświetlania, aktywny kolor, wstawić domyślnie dla całego projektu tło z zewnętrznego pliku, kolory tła i ramki, marginesy, elementu ustawienia czcionki, etc.)
  • bardziej szczegółowych parametrów dla poszczególnych typów pytań
  • wprowadzenia ustawień dla poszczególnych elementów graficznych

Jeżeli nie przydzielono do projektu żadnego stylu, będzie on generowany w stylu domyślnym.

Po ustawieniu wszystkich parametrów należy zatwierdzić zmiany. Kliknięcie Anuluj przywraca ustawienie z przed modyfikacji i wywołuje menu wyboru stylów.

W stylu zapisane są tylko domyślne parametry pytań wyświetlających się na ekranach. W badaniach CAWI poza stylem często modyfikuje się również obramowanie, przyciski, logo klienta itd. Te elementy możemy zmienić w pliku template.pg. Modyfikacje te zapisane są często razem z wzorcem.

Styl kwestionariusza przechowywany jest na serwerze, w lokalnej wersji instancji edytora oraz w kwestionariuszu. W przypadku jeżeli chcemy stworzyć styl globalny dla całej firmy warto skorzystać z opcji eksportu stylu na serwer.

W przypadku jeżeli prześlemy komuś kwestionariusz oparty na stylu, który jest zdefiniowany tylko na naszym lokalnym komputerze nie musimy się martwić o wysyłanie osobno stylu, gdyż jest on automatycznie zapisywany wraz z kwestionariuszem.