Klikając w Narzędzia w menu głównym, następnie Eksport kwestionariusza na serwer () uruchomiony zostanie moduł eksportu.

Pojawi się okno z zapytaniem, Czy na pewno chcesz wysłać projekt na serwer? (Y/N). Wskazanie Yes spowoduje przejście do kolejnego okna logowania, w którym należy wprowadzić login, hasło, adres serwera, z którego użytkownik chce pobrać projekt oraz określić typ połączenia.

Okno nie wyświetli się, jeśli użytkownik dokonał wcześniej logowania na serwer.

W przypadku jeśli projekt nie znajduje się jeszcze na serwerze, wyświetli się zapytanie:

Wskazanie Yes spowoduje przesłanie i utworzenie kwestionariusza na serwerze (jeśli dla danego projektu została utworzona nowa kategoria, zostanie ona również utworzona na serwerze).

Po wprowadzeniu, określeniu wszystkich parametrów eksportu, rozpocznie się proces przesyłania projektu na serwer:

W przypadku wskazania opcji online projektu po wysłaniu dodatkowo po przesłaniu na serwer zostanie uruchomiony proces online. Jest to identyczny proces jaki jest przeprowadzany w aplikacji SCU. Opcja to powoduje nie tylko aktualizację kwestionariusza offline ale również udostępnienie zmian online.

Opcja ta powinna być wykorzystywana tylko w sytuacji kiedy zmiany zostały przetestowane i zaaprobowane przez badacza lub klienta.

Po zakończeniu procesu, wyświetli się komunikat informacyjny: