Pracując w aplikacji Questionnaire Designer, użytkownik ma możliwość pobrania dowolnego projektu z wybranego serwera, niezależnie gdzie się znajduje.

Wybierając w menu głównym Narzędzia, następnie Import kwestionariusza z serwera () uruchomi moduł importu. Zostanie wywołane okno logowania, w którym należy wprowadzić login, hasło, adres serwera z którego użytkownik chce pobrać projekt oraz określić typ połączenia.

Zostanie wywołane okno umożliwiające wyszukanie projektu do zaimportowania.

Użytkownik może wyszukać projekt, wykorzystując w tym celu okno wyszukiwania (CTRL+F) - program domyślnie wyszukuje po nazwie projektu i numerze badania. Może również określić kategorię oraz fazę projektu w jakiej powinien się znajdować.

Użytkownik ma również możliwość skorzystania z zaawansowanych opcji wyszukania:

Opcje:

  • Wyświetlaj projekty testowe - są to projekty nie uwzględniane w rankingu, np. projekt do ćwiczeń (domyślnie ustawione jest aby nie pokazywał).
  • Wyświetlaj projekty ukryte (podprojekty) - są to kwestionariusze, których ankieterzy nie widzą, np. podprojekt w którym zamieszczone są multimedia (domyślnie ustawione jest aby nie pokazywał).

Jest możliwość ustawienia dodatkowych parametrów wyszukiwania, tzn. osoba odpowiedzialna i numer badania, jeżeli dane zostały wprowadzone (domyślnie wyszukiwanie będzie po nazwach projektu).

Istnieje możliwość ustawienia wyszukania projektów z określonego przedziału czasu, w tym celu należy wybrać opcję kryterium daty następnie wprowadzić zakres wybierając okno kalendarza.

Inne kryteria wyszukania służą do wyboru miejsca wyszukania (kategoria) oraz fazy projektu (etapu przygotowania, realizacji i zakończenia), technika badania, klient oraz branża. Pobierane są automatycznie z serwera, z projektem.

Po ustawieniu parametrów wyszukiwania należy wybrać OK, aby zapisać lub też wybrać Anuluj, aby porzucić zmiany. Opcja Reset spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień.

Po zatwierdzeniu program wyświetli projekty uwzględniając wprowadzone parametry.

Po wybraniu projektu wyskakuje okienko Wybierz wersję kwestionariusza, które umożliwia nam import kwestionariusza w wersji offline (domyślnie) oraz online. Standardowo wprowadzamy zmiany poprawki w wersji offline i dopiero po zatwierdzeniu wersji offline (roboczej) przez badacza/klienta udostępniamy wersję offline ankieterom (operacja online). Opcję pobierania wersji online wykorzystujemy tylko w celu przywrócenia wersji udostępnionej ankierom - cofnięcia zmian.