Panel główny zawiera zestaw narzędzi przeznaczonych do tworzenia/edycji właściwości kwestionariuszy.

Menu Plik pozwala na:

 • tworzenie nowego projektu (NOWY PROJEKT )
 • otwarcie nowej instancji edytora dzięki czemu możliwa jest edycja dwóch kwestionariuszy jednocześnie (NOWE OKNO)
 • wczytanie utworzonego już projektu z pliku (OTWÓRZ PROJEKT )
 • otwarcie ostatnio edytowanego pliku (OSTATNIO OTWARTE)
 • zapisanie wprowadzonych zmian do pliku (ZAPISZ CTRL+S )
 • zapisanie wprowadzonych zmian jako inny plik (ZAPISZ JAKO..)
 • zapisanie otwartego kwestionariusza jako szablonu (ZAPISZ JAKO SZABLON)
 • zamknięcie otwartego kwestionariusza (ZAMKNIJ)
 • edycja właściwości projektu (WŁAŚCIWOŚCI PROJEKTU)
 • wydrukowanie struktury projektu (DRUKUJ)
 • zaktualizowanie wersji programu z wybranym serwerem (AKTUALIZUJ WERSJĘ)
 • zmiana języka aplikacji (JĘZYK)
 • wyloguj umożliwia wylogowanie się z serwera (WYLOGUJ)
 • zamknięcie programu (ZAMKNIJ)

Menu Edycja, zawiera możliwe funkcje edycyjne, pozwalające na:

 • cofnięcie zmian edycyjnych na ekranie (UNDO CTRL+Z )
 • ponowne wprowadzenie cofniętych zmian edycyjnych na ekranie (REDO CTRL+Y )
 • usunięcie aktualnego ekranu lub zaznaczonej kontrolki (DEL )
 • dodanie nowego ekranu (INSERT)
 • zaznaczenie wszystkich elementów (ZAZNACZ WSZYSTKO - CTRL+A) np. całego tekstu w labelce, wszystkich kontrolek na ekranie, wszystkich ekranów
 • wytnij zawartość do schowka (WYTNIJ CTRL+X ), kopiuj zawartość do schowka (KOPIUJ CTRL+C ) oraz wklej zawartość przechowywaną w schowku (WKLEJ CTRL+V ) i wklej tekst sformatowany (CTRL+SHIFT+V)
 • umożliwia wyszukanie (ZNAJDŹ - CTRL+F) dowolnego tekstu oraz opcjonalnie zastąpienie dowolnego tekstu innym
 • przechodzenie pomiędzy wyszukanymi elementami( ZNAJDŹ NASTĘPNY - F3) oraz znajdź wcześniejszy (ZNAJDŹ POPRZEDNI - CTRL+F3)

Menu Narzędzia, zawiera elementy umożliwiające:

 • importowanie kwestionariusza z serwera (POBIERZ PLIK Z SERWERA ) oraz eksportowanie kwestionariusza na serwer (WYŚLIJ PROJEKT NA SERWER )
 • uruchomienie modułu zarządzania stylami umożliwiającego edycję domyślnych parametrów obiektów znajdujących się na tworzonym ekranie (EDYCJA STYLI)
 • zmiana właściwości komponentu umożliwiająca masową zmianę wyglądu ustawień wybranych elementów w projekcie
 • uruchomienie okna całego skryptu (EDYCJA CALEGO SKRYPTU - ALT+I), umożliwiające przejrzenie i zweryfikowanie jego poprawności
 • możliwość edycji całego kwestionariusza w postaci jednego pliku - tzw. tryb batch (BATCH EDIT)
 • otwarcie okna skryptu (EDYCJA SKRYPTU - ALT+S) dla aktywnego pytania
 • uruchomienie modułu generowania skryptu: MaxDiff, CBC, BTPO na podstawie planu lub Importu PAPI
 • eksport kwestionariusza na urządzenia mobilne Android lub Java Mobile
 • uruchomienie modułu wspomagającego testowanie poprawności działania kwestionariuszy (DEBBUGER)
 • edycja i tworzenie kwot
 • ustawienie strony końcowej wyświetlanej respondentowi na zakończenie badania w przypadku kwestionariusza CAWI

Menu Nawigacja, zawiera elementy umożliwiające użytkownikowi:

 • poruszanie się, wstecz (POPRZEDNI CTRL+UP ) oraz następny (NASTĘPNY CTRL+DOWN ), pomiędzy utworzonymi ekranami w kwestionariuszu
 • usunięcie wskazanych odpowiedzi z pamięci programu (CZYŚĆ WYNIKI - F5)
 • przeglądanie przygotowanego kwestionariusza w oknie przeglądarki IE (PODGLĄD - F9)
 • uruchomienie kwestionariusza dla wprowadzonych danych adresowych respondenta

Menu Okna, zawiera elementy umożliwiające użytkownikowi:

 • wyświetlenie otwartych okien w poziomie lub pionie (ROZMIEŚĆ OKNA W POZIOMIE - ALT+H/PIONIE ALT+V)
 • zamknięcie wszystkich otwartych okien (ZAMKNIJ WSZYSTKIE)
 • przeskakiwanie pomiędzy wybranymi oknami (lista otwartych okien)

Menu Pomoc zawiera wszystkie informacje o programie. Instrukcję obsługi aplikacji oraz języka skryptowego.